Polska – „zagrożenie” dla państwa białoruskiego

Zarówno strona białoruska jak i rosyjska kontynuuje proces kreowania Polski na kraj przygotowujący się do sprowokowania konfliktu, w ramach którego Siły Zbrojne RP będą dążyć do zajęcia obszarów Białorusi. Aktywny udział w tym procesie biorą struktury państwa białoruskiego. Kolejne komunikaty o rzekomych przygotowaniach Polski do prowokowania napięć czy wręcz do ofensywy są aktywnie komentowane przez stronę rosyjską. Rosyjskie ośrodki dezinformacyjne uzupełniają ponadto te informacje o własne przekazy, posługując się tą problematyką do kreowania obrazu wroga zewnętrznego.

 

W przeciągu ostatnich dni w rosyjskiej i białoruskiej przestrzeni informacyjnej pojawił się szereg przekazów, budujących skrajnie negatywny obraz Polski. Dotyczyły one m.in. poniższych aspektów:

 

  • Polska przygotowuje specjalne oddziały SZ RP, które ćwiczą szybkie podejście do granic Białorusi w celu przeprowadzenia rozpoznania w momencie ofensywy (przekaz wybudowany w oparciu o wypowiedź Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Białorusi -A. Walfowicz).
  • Polska przygotowuje swoje lotniska do przyjęcia ogromnej ilości samolotów NATO, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia antybiałoruskich prowokacji lub ataku (przekaz wybudowany w oparciu o komentarz Naczelnika Sztabu Generalnego SZ Białorusi, I. Korol).

 

 

Powyższe przekazy eksponujące agresywne „zamiary” państwa polskiego rozwinięto również o wątek podobnych przygotowań do „ataku”, które realizować maja państwa bałtyckie (szczególnie Litwa i Łotwa).

 

W dniu 19.05.2021 w rosyjskiej infosferze pojawiły się również artykuły odnoszące się do wpisu M. Błaszczaka, sugerującego plany zakupu tureckich aparatów bezzałogowych Byraktar TB2. W ramach rosyjskich publikacji pojawiły się m.in. tezy, zgodnie z którymi podstawowym celem zakupu przez MON aparatów TB2 jest użycie ich przeciwko państwu białoruskiemu.

 

 

Wysoce prawdopodobnym jest, iż powyższe przekazy tworzone i popularyzowane są w kontekście przygotowań strony rosyjskiej do przeprowadzenia ćwiczeń Zapad 2021. Podstawowym celem manewrów ma być obrona przed agresją ze strony NATO. Aktywne kreowanie Polski na zagrożenie dla Białorusi stanowić może formę legitymizacji potrzeby przerzutu na Białoruś poważnej ilości sprzętu w ramach wskazanych manewrów. Kreowanie wroga zewnętrznego odgrywa również rolę w ramach wewnętrznych procesów politycznych mających miejsce na Białorusi i w Rosji (konsolidacja społeczeństwa).

 

 

Autor: Michał Marek

Fot.Belsat.eu