Kwietniowa aktywność M. Piskorskiego – wsparcie dla rosyjskich ośrodków propagandowych

W związku z realizowaną przez stronę rosyjską operacją informacyjno-psychologiczną (kwiecień b.r.), w rosyjskich mediach wyemitowano dziesiątki przekazów i narracji budujących negatywny obraz Zachodu, NATO, USA oraz Polski i innych krajów regionu (w ostatnim czasie dotyczy to szczególnie Republiki Czeskiej). Co prawda, w okresie kwietniowym ataki na państwo polskie nie stanowiły głównej osi działań Federacji Rosyjskiej, lecz pomimo to tematyka polska przejawiła silną obecność w tworzonych przekazach. Polska w kontekście prowadzonych przez Kreml działań, kreowana została nie tyle na źródło niepokojów i napięć (co miało wcześniej miejsce w kontekście procesów zachodzących na Białorusi), lecz na ważne „narzędzie” USA i NATO używane w antyrosyjskich „intrygach Zachodu”.

 

W okresie kwietniowym Polskę aktywnie kreowano m.in. na marionetkę Zachodu pokornie wykonującą nakazy USA oraz na kraj godzący się na bycie bazą NATO, która zostanie wykorzystana do ataku na Rosję.

 

Tworząc swoje przekazy propagandowe i dezinformacyjne, strona rosyjska stara się pozyskiwać osoby gotowe legitymizować ich treść. W przypadku Polski, istnieje szereg osób, które gotowe są pod swoim nazwiskiem publikować artykuły potwierdzające rosyjskie manipulacje. Na przełomie kwietnia, wyjątkową aktywność przejawił w tym zakresie Mateusz Piskorski. Zaangażował się on nie tylko w publikowanie materiałów niszczących obraz Polski oraz fałszujących rzeczywistość na łamach polskojęzycznej wersji portalu Sputnik, lecz wspierał on działania dezinformacyjne emitowane w przestrzeni rosyjskojęzycznej.

 

M. Piskorski w ostatnich tygodniach przejawia swoją szczególną aktywność na łamach dwóch rosyjskojęzycznych portali trwale zaangażowanych w proces rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Pierwszy z nich – „PolitNavigator”, jest portalem alternatywnym dedykowanym m.in. ludności rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej oraz mołdawskiej. Portal ten charakteryzuje to, że tworzy on treści wyjątkowo prymitywne, częstokroć całkowicie fałszywe, radykalne w formie i treści. Portal ten zasłynął z publikowania wielu fake-owych informacji bazując m.in. na spreparowanych fotografiach (m.in. informacja o rzekomym ataku ukraińskiego lotnictwa na Donieck). Drugi z portali – „Baltnews”, jest jednym z elementów rosyjskiej siatki ośrodków wpływu używanej do formowania odpowiedniej z perspektywy Moskwy postawy wśród ludności państw bałtyckich i Białorusi (oddziałuje szczególnie na rosyjskojęzyczną ludność Litwy, Łotwy i Estonii).

 

 

M. Piskorski będąc osobą trwale zaangażowaną w proces rosyjskiej dezinformacji, w okresie kwietniowym opublikował m. in. poniższe artykuły:

 

  • „Polska rozpoczęła informacyjną dywersyjną prowokację przeciwko Rosji” (PolitNavigator); przekaz dot. rzekomej prowokacji dokonanej przez Marynarkę Wojenną RP przeciwko platformom budującym Nord Stream 2,
  • „Syndrom Wasala. Polska głucha na przesłanie Putina” (PolitNavigator); budowanie zafałszowanej wizji rzeczywistości, zgodnie z którą Polska popierając Ukrainę uczestniczy w amerykańskiej prowokacji skierowanej przeciwko Rosji,
  • „Mateusz Piskorski: Warszawa zhańbiła się wypędzeniem rosyjskich dyplomatów” (PolitNavigator); wzmacnianie przekazu, zgodnie z którym wydalenie rosyjskich dyplomatów przez Warszawę świadczy o poddańczości Polski wobec USA,
  • „Powrót do przeszłości: za antyrosyjskimi prowokacjami stoją interesy USA” (BaltNews); wzmacnianie wizji rzekomej odpowiedzialności USA za eskalacje napięć na linii Zachód/Rosja (kontekst rzekomej prowokacji USA, na którą kreuje się informacje o odpowiedzialności służb rosyjskich za wysadzenie składu amunicji w Czechach w 2014 roku),
  • „Białoruscy Polacy – wszyscy nasi: Warszawa znalazła nowy sposób wywierania presji na Mińsk” (BaltNews); wzmacnianie narracji o rzekomym wykorzystywaniu przez Warszawę polskiej mniejszości narodowej na Białorusi do prowadzenia „antybiałoruskiej operacji hybrydowej”.

 

 

M. Piskorski poprzez swoją kooperację z rosyjskimi ośrodkami propagandowymi uwiarygadnia fałszywe i zmanipulowane przekazy strony rosyjskiej. Wspiera on m.in. działania Rosji na kierunku bałtyckim, wspomagając Kreml w stymulowaniu antyamerykańskich i antynatowskich nastrojów na Litwie, Łotwie i Estonii. Wspiera on również antypolskie przekazy dedykowane ludności białoruskiej. Aktywnie tworzy on również artykuły o antypolskiej treści, które konstruowane są na potrzeby rosyjskiego wewnętrznego rynku informacyjnego. Uwiarygadnia on przekazy na temat odpowiedzialności Zachodu za eskalację napięć w regionie w zasadniczym stopniu fałszując rzeczywistość. Jego publikacje lobbują tezy, zgodnie z którymi Rosja nie niesie odpowiedzialności za sprowadzanie nad Europę Środkową widma wojny poprzez przerzut swoich oddziałów na Zachód oraz realizowaną operację informacyjno-psychologiczną – jego zdaniem winne eskalacji napięć są „prowokacje NATO/USA”. M. Piskorski bierze również aktywny udział w niszczeniu wizerunku Polski kreując nasze państwo na marionetkę USA, która wspiera Waszyngton w prowadzeniu tzw. „rusofobicznych prowokacji”.

 

Autor: Michał Marek

Fot. Gazetaprawna.pl