Eskalacja napięć wokół konfliktu na Donbasie

Rosyjskie ośrodki propagandowe i dezinformacyjne kontynuują operację informacyjno-psychologiczną odnosząca się do sytuacji na Donbasie. W przeciągu ostatnich dni (05.-07.04.2021) strona rosyjska ograniczyła emitowanie nagrań mających przedstawiać bieżący ruch wojsk Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w kierunku zachodnim. Kremlowskie ośrodki propagandowe skoncentrowały się natomiast na budowaniu wrażenia przygotowań Kijowa do rozpoczęcia ofensywy oraz prowadzenia przez stronę ukraińską działań zaczepnych.

 

W budowanym przez Rosjan obrazie rzeczywistości, Kijów celowo eskaluje napięcie, aby w odpowiednim momencie przeprowadzić prowokację i przy wsparciu wojsk NATO zająć obszary zajęte przez Federację Rosyjska na wschodzie kraju (tzw. „DRL” i „ŁRL”). Przekazy te zbiegają się z aktywizacją sił okupacyjnych na Donbasie (ostrzeliwanie ukraińskich pozycji), co wywołuje reakcję SZ Ukrainy. Fakty dotyczące wymiany ognia (m.in. nagrania, na których słychać wystrzały) przedstawiane są jako „ukraińskie prowokacje”. Działania te wzmacniane są poprzez popularyzację przekazów nt. rzekomego ostrzeliwania przez SZ Ukrainy cywilnych obiektów (cały czas odświeżany jest również fałszywy przekaz o „zamordowaniu” przez SZ Ukrainy pięcioletniego lub sześcioletniego chłopca).

 

 

Prócz informowania o rzekomej aktywizacji SZ Ukrainy (rzekome codzienne ostrzeliwanie obiektów cywilnych oraz prowokowanie walk) strona rosyjska rozpowszechnia fałszywe przekazy mające świadczyć o poważnych przygotowaniach SZ Ukrainy do ofensywy. Równolegle eksponowane zostają przekazy na temat siły wojsk tzw. „DRL” i „ŁRL” (struktur okupacyjnych podległych Moskwie), które to w przypadku ataku ze strony Ukrainy, przy wsparciu „braci Rosjan”, przeprowadzą kontrofensywę, która zatrzyma się daleko na zachód od obecnej linii frontu. Tego rodzaju przekazy generowane są m.in. w oparciu o przemówienia tzw. lidera „DRL”, Denysa Puszylina. Stwierdził on m.in. 07.04.2021, że w przypadku ataku SZ Ukrainy, odpowiedź „DRL” będzie na tyle silna, że trudno dziś powiedzieć, gdzie zatrzyma się kontrofensywa.

 

Wyłącznie w dniach 06.04 i 07.04.2021 kanały Telegram oraz rosyjskie portale informacyjne i alternatywne trwale zaangażowane w proces rosyjskiej propagandy i dezinformacji wyemitowały następujące przekazy:

 

  • Siły Zbrojne Ukrainy ostrzeliwują obiekty cywilne – m.in. stacje elektroenergetyczne,
  • SZ Ukrainy celowo ostrzeliwują obiekty cywilne, aby sprowokować siły tzw. „DRL” i „ŁRL”,
  • SZ Ukrainy prowokują wojnę na osobiste życzenie W. Zełenskiego,
  • W. Zełenski osobiście nakazał niszczenie obiektów cywilnych („nakazał mordować cywili”) w celu realizacji swojego „nikczemnego planu”,
  • SZ Azerbejdżanu wysyłają wsparcie dla Ukrainy (narracja odświeża wątek rzekomego wsparcia jakie Ukraina i Polska miały udzielać Azerbejdżanowi w wojnie o Górski Karabach),
  • Ukraińskie media przygotowują społeczeństwo do ofensywy SZ Ukrainy,
  • Armia „DRL” i „ŁRL” jest gotowa do „oswobodzenia” ogromnych połaci Ukrainy (kontrofensywa będąca odpowiedzią na prowokację Ukrainy),
  • NATO nakłania Ukrainę do eskalacji konfliktu,
  • USA wspiera Ukrainę militarnie w przygotowaniach do ofensywy.

 

Powyższe przekazy stanowią element działań Federacji Rosyjskiej z zakresu destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie. Akcentowanie odpowiedzialności W. Zełenskiego za eskalację napięć służy ograniczeniu poziomu poparcia społecznego dla obecnego prezydenta. Budowa przekazów nt. rzekomych zbrodni SZ Ukrainy oraz przygotowań do ofensywy stanowi m.in. próbę zablokowania przyszłej możliwości reintegracji Donbasu (ugruntowywanie w społeczeństwie okupowanym skrajnie negatywnego obrazu Ukrainy). Popularyzacja przekazów nt. zbliżającej się wojny („banderowsko-amerykańskiej” prowokacji) stanowi natomiast element odwracania uwagi Rosjan od palących problemów wewnętrznych. Prowadzona przez Kreml operacja oddziałuje na bardzo wiele płaszczyzn stanowiąc element operacji ofensywnej skierowanej przeciwko Ukrainie oraz przykład realizacji celów Moskwy z zakresu rosyjskiej polityki wewnętrznej.

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że operacja informacyjno-psychologiczna, która intensyfikowana jest od początku kwietnia, nie ogranicza się do przerzutu wojsk czy działań dezinformacyjnych. Równolegle z omawianą działalnością Kremla dochodzi do aktywizacji sił podległych Rosji na Donbasie. W wyniku prowokowania starć m.in. na potrzeby pozyskania materiałów legitymizujących przekaz propagandowy, wyłącznie w dniach 05.04.2021 oraz 06.04.2021 śmierć poniosło trzech ukraińskich żołnierzy.

 

 

 

Autor: Michał Marek

Fot. TVPinfo.pl