Sputnik, protesty i “plandemia”

Sputnik, podobnie jak rosyjskie ośrodki propagandowe i dezinformacyjne działające w innych państwach, nagłaśnia wystąpienia środowisk marginalnych, które lobbują kontrowersyjne postulaty. Stając się platformą nagłaśniającą hasła tzw. grup “antysystemowych”, Sputnik kreuje się na środowisko prowolnościowe i niezależne – alternatywa dla tzw. meanstream-owych mediów, które równolegle kreowane są na falsyfikujące rzeczywistość.

Sputnik oraz inne rosyjskie ośrodki dezinformacyjne oddziałujące na szereg państw Zachodu (m.in. redakcja Russia Today działająca w USA) nadaje poważną ilość uwagi wydarzeniom organizowanym przez grupy radykalne, których aktywność nosi cechy próby destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w danym kraju.

Jedną z trwale wspieranych przez Sputnik grup o takim charakterze, które działają w Polsce, jest „AgroUnia”. Lider tego środowiska (M. Kołodziejczak) chętnie wypowiada się dla Sputnika, postulując m.in. konieczność zmiany wektora polskiej polityki zagranicznej (ukierunkowanie się na Rosję). W ostatnim czasie Sputnik zwrócił również uwagę na protest organizowany pod hasłem „Góralskie Veto” (lider Sebastian Pitoń postuluje m.in. utworzenie “Królestwa Podhalańskiego. Krainy Wolnych Górali”), który miał charakter otwarcie dezinformacyjny – podważanie istnienia pandemii oraz sensu walki z jej rozprzestrzenianiem się. Warto odnotować, że inicjatywę tę wsparł również wspomniany już M. Kołodziejczak.

 

 

Sputnik aktywnie informuje o przejawach tzw. „nieposłuszeństwa obywatelskiego” oraz nagłaśnia protesty środowisk negujących istnienie pandemii Covid19. W przypadku z dnia 16.01.2021 Sputnik nagłośnił protest niewielkiej grupy osób, której przewodniczył poseł G. Braun (Konfederacja). Niestety nie jest to jedyny przykład działania, w którym rosyjskie ośrodki propagandowe oraz portale trwale zaangażowane w proces dezinformacyjny wspierają medialnie osoby związane z partią “Konfederacja”, stając się platformą popularyzującą postulaty polityków związanych z tą partią – kreują ją na „prawdziwie polską” przy równoległym demonizowaniu innych ugrupowań (m.in. szerzenie narracji o kontrolowaniu przez Żydów, Niemców i Amerykanów innych partii politycznych działających rzekomo celowo na szkodę Polski).

 

 

Sputnik oraz inne portale zaangażowane w proces rosyjskiej dezinformacji i propagandy nagłaśniając wybrane informacje starają się wpływać na wzrost polaryzacji społecznej oraz na destabilizację sytuacji w danym kraju. Rosyjskie ośrodki starają się przy tym lobbować na rzecz środowisk politycznych deklarujących postulaty zbieżne z interesami Rosji (np. opowiedzenie się przeciwko sankcjom gospodarczym nałożonym na Federację Rosyjską w związku z atakiem na Krym i Donbas).

 

 

Autor: Michał Marek