Manewry „Zapad-2021”

W dniu 18.01.2021 podano do wiadomości publicznej dokładne daty przeprowadzenia przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej oraz SZ Republiki Białoruś ćwiczeń wojskowych „Zapad-2021” (10-16 września). W związku z tym, w białoruskiej oraz rosyjskiej przestrzeni informacyjnej odświeżono przekazy o rzekomym zagrożeniu, które dla Białorusi i Rosji stanowi aktywność państw NATO.

 

Cytaty:

– „Analiza przeszkolenia operacyjnego i bojowego (oddziałów) w Polsce, państwach bałtyckich i na Ukrainie wskazuje na znaczny wzrost aktywności wojskowej (dot. ćwiczeń wojskowych)”.

 

– „W raporcie dla A. Łukaszenki minister obrony Wiktor Chrenin zaznaczył, że plan ćwiczeń został opracowany z uwzględnieniem wpływu państw NATO na sytuację w republice.

 

Zdaniem ministra, w krajach, z którymi Białoruś graniczy na zachodzie, intensywność ćwiczeń bojowych w ciągu ostatniego roku znacznie wzrosła. (…) I nie tylko na terytorium krajów bałtyckich i Polski, ale także na terytorium Ukrainy”.

 

Zgodnie z zapowiedziami strony białoruskiej, jednym z celów manewrów „Zapad-2021” będzie polepszenie stanu współdziałania wojsk białoruskich i rosyjskich w obliczu konieczności neutralizacji wrogiej operacji realizowanej przez państwa takie jak Polska czy Litwa (przeciwdziałanie rzekomej potencjalnej hybrydowej agresji ze strony zachodnich sąsiadów).

 

 

Początek procesu informowania Rosjan i Białorusinów o zbliżających się manewrach związany jest z odświeżeniem negatywnego wizerunku Polski oraz NATO, w kontekście rzekomego zagrożenia jakie dla bezpieczeństwa Białorusi i Rosji stanowią manewry wojskowe prowadzone na obszarze RP. Odświeżony pozostaje również wątek prowadzenia przez Polskę działań służących destabilizacji i dezintegracji państwa białoruskiego (m.in. narracja o planach zdobycia Grodna). Strona rosyjska wykorzystuje tego rodzaju argumenty do kreowania wizji zagrożenia zewnętrznego, w celu konsolidowania obywateli wokół lidera państwa. Wykorzystuje je ponadto do stymulowania antyzachodnich i prorosyjskich nastrojów na Białorusi. Intensyfikacja tego rodzaju przekazów (co nastąpi w najbliższych miesiącach) będzie również elementem tworzenia atmosfery pozwalającej np. na uzyskanie zgody społecznej na utworzenie na Białorusi rosyjskiej bazy wojskowej.

 

 

Manewry „Zapad 2021” podobnie jak „Zapad-2017”, zostaną wykorzystane do realizacji celów Kremla z zakresu działań informacyjnych. Posłużą one również zapewne do wzmocnienia procesu integracji SZ Białorusi z SZ FR. Najpewniej ponownie dojdzie do przetestowania zdolności szybkiego przerzutu oddziałów armii rosyjskiej na obszar Białorusi, co zostanie połączone z testem zdolności aprowizacyjnych dla poważnych ilości sprzętu i żołnierzy. Manewry mogą ponadto zostać wykorzystane do założenia rosyjskiej bazy wojskowej na obszarze Białorusi, co zostanie przedstawione jako akt wsparcia dla kraju znajdującego się na pierwszej linii „wojny hybrydowej” toczonej rzekomo przeciwko Mińskowi przez Polskę, Litwę i pozostałe kraje NATO.

 

Warto wspomnieć również o dzisiejszej informacji dotyczącej zaproszenia, które wystosował Mińsk wobec Moskwy (FSB). Zgodnie z jego treścią, strona białoruska zaproponowała strukturom siłowym FR udział we wspólnym patrolowaniu granicy państwowej oraz zachęciła do stworzenia przez Rosjan posterunków zwiadowczych/nasłuchu radioelektronicznego (na obszarze granicy).

 

Zgodnie z przypuszczeniami Kijowa, treść pisma odnosi się do granicy białorusko-ukraińskiej (zapewne nie dotyczy ono granicy białorusko-rosyjskiej, gdyż “zaproszenie” byłoby wówczas pozbawione sensu). Trudno powiedzieć jaki zasięg będą posiadać wspomniane stacje oraz czy ich działalność będzie dotyczyć wyłącznie granicy białorusko-ukraińskiej. Możliwym jest, że okres przygotowań do “Zapad-2021” zaowocuje szeregiem podobnych inicjatyw, które będą wymierzone m.in. przeciwko Polsce.

 

 

Autor: Michał Marek