Polska – kraj fałszujący historię i promujący nazizm

W dniu 21.01.2021, na temat Polski ponownie wypowiedziała się Rzecznik MSZ FR Maria Zacharowa. Zgodnie z treścią wypowiedzi M. Zacharowej, Polska jest krajem, w którym dochodzi do regularnej i skoordynowanej walki z prawdą historyczną. Polskie środowiska polityczne i intelektualne mają nie tylko falsyfikować historię II wojny światowej (usuwanie pamięci o „bohaterskim wyzwoleniu” Polski przez ZSRS), ale również promować ideologię narodowo-socjalistyczną.

Rosyjskie przekazy, które zaczęto emitować po wystąpieniu M. Zacharowej popularyzują treści propagandowe wpisujące się w kontekst deprecjonowania wizerunku Polski w oparciu o kierunek historyczny. Wypowiedź M. Zacharowej stanowi jedną z wielu prób budowania skrajnie negatywnego obrazu państwa polskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że komentarz polityka tej rangi musi spotkać się z zainteresowaniem rosyjskich mediów. Jest to zatem jeden z najprostszych mechanizmów służących odświeżeniu danej narracji – w tym przypadku treści służących demonizacji Polski w oparciu o emocjonalny przekaz („Polska niszczy pamięć o bohaterstwie Armii Czerwonej”).

 

 

Wypowiedź M. Zacharowej skoncentrowała się na temacie demontażu pomników sowieckich na obszarze Polski. Tego rodzaju działanie strony polskiej zinterpretowała jako „fałszowanie historii”. W szerszym kontekście odnosi się to do narracji dot. prób wymazania przez Warszawę „prawdy historycznej” o wolności, którą Polakom rzekomo przyniosła Armia Czerwona. Kierunek ten rozwijany jest przez Rosjan celowo, aby zarówno w swojej, jak i w zagranicznej przestrzeni medialnej kreować Polskę na kraj niemal systemowo kultywujący nazizm i antysemityzm. Deprecjonowanie Polski na Zachodzie oraz w przestrzeni postsowieckiej w oparciu o tę narrację służy skompromitowaniu Polski. Ma to bezpośrednio na celu neutralizację skutków (dla image-u Rosji) popularyzowanych przez Warszawę faktów historycznych dot. Paktu Ribbentrop-Mołotow, ataku 17 września 1939 oraz zbrodni katyńskiej. Kreowanie przez Rosjan Polski na kraj antysemicki, heroizujący kolaborantów i nazistów oraz falsyfikujący historię ma podważać wiarygodność Polski oraz głoszonych przez przedstawicieli naszego państwa (polityków, ekspertów, naukowców) tez, które są wyjątkowo niewygodne dla Kremla (fakty wskazujące na bliską kooperację ZSRS i III Rzeszy do 1941 roku oraz na zbrodniczy charakter sowieckiej okupacji po 17 września 1939).

Jednym z elementów rozbudowy przekazu, który powstał na bazie wystąpienia M. Zacharowej odnosił się do wydania przez polskie wydawnictwo Bellona książki „Mein Kampf”. Pomimo tego, że wydana książka jest „edycją krytyczną” (wydana pod redakcją naukową, zawierająca fachowe komentarze), działanie to zostało opisane przez rosyjskie ośrodki wpływu jako przejaw kultu A. Hitlera. W celu budowy swoich zmanipulowanych przekazów strona rosyjska posłużyła się prorosyjskim (aktywnie zaangażowanym w proces rosyjskiej propagandy) środowiskiem działającym w Polsce – Stowarzyszenie „Kursk”. To właśnie w efekcie „zwrócenia uwagi na ten problem” przez Jerzego Tyca (lidera środowiska) strona rosyjska uzyskała pretekst do stworzenia przekazów o charakterze czysto antypolskim (zakłamującym obraz naszego kraju).

 

 

Autor: Michał Marek