Polska współwinna wybuchowi II wojny światowej

W związku z rocznicą wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau strona rosyjska odświeżyła narracje służące kreowaniu Polski na kraj współwinny wybuchowi wojny oraz pośrednio holokaustowi.

 

 

Zgodnie z rosyjskimi przekazami z ostatnich trzech dni, Polska (podobnie jak Zachód) kolaborowała z III Rzeszą, dając jej czas na przygotowanie się do wojny. Strona rosyjska eksponuje fake-owy przekaz o pakcie „Hitler-Piłsudski”, który rzekomo był dokumentem porównywalnym z paktem „Ribbentrop-Mołotow”. Zgodnie z przekazami rosyjskich ośrodków propagandowych, pakt ten stanowił akt o charakterze sojuszu. Rosjanie budując tego rodzaju porównanie przemilczają fakt zawarcia z III Rzeszą tajnego porozumienia (w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow), które przewidywało zniszczenie naszego państwa.

W oparciu o swoje działania strona rosyjska stara się popularyzować przekazy, zgodnie z którymi Polska oraz Anglia i inne państwa Zachodu, podpisywały z III Rzeszą pakty identyczne z tym, który podpisał ZSRS. Jest to bezpośrednio próba tuszowania współudziału ZSRS w wybuchu II wojny światowej. Stanowi to formę wybielenia wizerunku ZSRS i Rosji oraz deprecjację wizerunku Polski, a także państw członkowskich NATO (kreowanie ich na winnych wybuchu wojny).

W tym samym okresie doszło do podjęcia działań służących wzmocnieniu narracji o Polsce jako kraju fałszującym historię. Za jeden z przykładów materiału, który posłużył do odświeżenia wskazanej narracji należy uznać publikację pt. „Wstyd mi za moich polityków. Mieszkaniec Polski podziękował Rosji”. W ramach tego artykułu, do którego dołączono materiał wideo, w oparciu o słowa Jerzego Tyca, lidera prorosyjskiego środowiska (stowarzyszenie „Kursk”), wzmocniono przekazy o prowadzeniu przez państwo polskie działań służących zniekształceniu historii. J. Tyc uwiarygodnił rosyjską kłamliwą narrację oraz wsparł kremlowskie przekazy, kreujące Rosję na strażnika prawdy historycznej. W kontekście innych przekazów oraz rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, wypowiedź J. Tyca stała się elementem kreowania Polski na stronę ukrywającą „prawdę” o historii (wymazywanie przez Warszawę „prawdy” o przyniesieniu Polsce wolności przez Armię Czerwoną).

 

 

Strona rosyjska aktywnie działa na kierunku historycznym budując w Rosji skrajnie negatywny obraz Polski i Zachodu. Obraz ten bazuje na zmanipulowanych i fałszywych przekazach oddziałujących na sferę emocjonalną człowieka żyjącego w przestrzeni postsowieckiej. Działania te mają na celu ugruntowanie obrazu wroga, który zarówno w przeszłości, jak i dziś stanowi dla Rosji zagrożenie. Tego rodzaju zafałszowany obraz Polski oraz Zachodu eksportowany jest również do sąsiednich krajów, w których popularne są rosyjskie (rosyjskojęzyczne) media.

 

 

Autor: Michał Marek