Polsko-natowskie zagrożenie. Kreowanie obrazu wroga

Strona rosyjska kontynuuje kreowanie Polski na kraj, który aktywnie kooperował z III Rzeszą przed wojną, a także w jej trakcie. Popularyzowana jest zafałszowana wizja historii, zgodnie z którą Polska przygotowywała się do ataku na ZSRS po stronie hitlerowskich Niemiec. Rosyjskie ośrodki propagandowe kreują przy tym zafałszowany obraz współczesnej Polski, w oparciu o narrację dot. współudziału III RP w rzekomo planowanym polsko-niemiecko-amerykańskim ataku na Rosję (zafałszowana paralela pomiędzy 1939 rokiem, a współczesnością).

Tego rodzaju przekazy aktywnie lobbuje m.in. „dziennikarz” Stanisław Stremidłowski kreujący fałszywy obraz Polski na łamach portalu „Regnum”. Ostatnim przykładem lobbowania tego rodzaju treści jest artykuł pt. „Tak jak w 1939: Polska wraz z Niemcami ponownie planuje być przeciwko Rosji” (30.01.2021). W publikacji wykreowano nie tylko wizję agresywnych planów Berlina co do Rosji (jako realne opisane zostało widmo ataku ze strony Niemiec na Federację Rosyjską, gdzie Polska przedstawiona została jako kluczowy sojusznik RFN), ale również ponownie odświeżono kłamliwą narrację o sojuszu niemiecko-polskim z lat 30-tych (rzekomy pakt „Hitler-Piłsudski”).

Równolegle, w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, zarówno na łamach kluczowych portali takich jak „RIA Novosti” jak i na łamach portali alternatywnych, opublikowano artykuły nt. przygotowań NATO do ataku na Kaliningrad.

 

 

Do odświeżenia narracji dot. przygotowań NATO (w tym Polski) do rzekomego ataku na obw. kaliningradzki wykorzystano w dniu 30.01.2021 anglojęzyczny artykuł umieszczony na łamach portalu „Overtdefence.com” (pt. „Kaliningrad Gambit – NATO Preemptive Strike Scenario”). Polski autor publikacji (najpewniej student studiów magisterskich) przedstawił cele, na których powinny skupić się wojska NATO w przypadku chęci ataku na obw. kaliningradzki.

Strona rosyjska wykorzystała publikację do wykreowania wizji ujawnienia przez anglojęzyczny portal rzeczywistych planów NATO dot. ataku na obw. kaliningradzki. W rosyjskiej przestrzeni pojawiły się nagłówki takie jak „Oskarżając Rosję o działania agresywne, NATO bada możliwości zajęcia Kaliningradu”, „Ujawniono plan inwazji na Rosję”, „Podano scenariusz prewencyjnego uderzenia NATO na obwód kaliningradzki”, „Eksperci NATO ujawnili plan zajęcia obwodu kaliningradzkiego” itp.

Rosyjskie ośrodki propagandowe, rozwijając przekazy nt. rzekomego zagrożenia ze strony NATO oraz Polski wykorzystały opinię autora (brak danych wskazujących na to, aby ten młody człowiek mógł wpływać na działania NATO) do wykreowania wizji przygotowań Sojuszu do „prewencyjnego ataku na obw. kaliningradzki”. Publikacja zawierająca subiektywne spostrzeżenia autora, które pojawiły się na łamach portalu o niskiej popularności, została zidentyfikowana przez rosyjskie ośrodki propagandowe jako przejaw agresywnych działań NATO. Jest to oczywista manipulacja oraz przykład wykorzystania nadarzającej się okazji do wzmocnienia przekazów odnoszących się do kreowania wizji wroga zewnętrznego (NATO oraz Polski).

 

 

Tego rodzaju działania wpisują się w kontekst dwutorowego niszczenia obrazu Polski oraz NATO:

1) Koncentracja na przekazach o rzekomych agresywnych zamiarach Sojuszu i Polski,

2)Budowanie paraleli pomiędzy NATO i pojedynczymi członkami Paktu, a III Rzeszą i jej rzekomymi oraz realnymi sojusznikami.

 

 

Autor: Michał Marek