Info Warfare

Prigozhin’s legacy

Info Warfare

Наследие Пригожина

Info Warfare

Dziedzictwo Prigożyna

Info Warfare

Prigozhin’s legacy

The processes surrounding the life and death of Prigozhin go far beyond his personality. His significance for understanding Russia, Putinism, and the fake world of post-truth, created by the existing...
Info Warfare

Наследие Пригожина

Процессы вокруг жизни и смерти Пригожина выходят далеко за рамки масштаба его личности. Его значение для понимания России, путинизма и фейкового мира пост-правды, который был создан существующим кремлевским режимом, можно...
Info Warfare

Dziedzictwo Prigożyna

Sprawy dotyczące życia i śmierci Prigożyna wykraczają daleko poza jego osobę. Jego znaczenie dla zrozumienia Rosji, putinizmu i fałszywego świata postprawdy stworzonego przez istniejący reżim kremlowski, można w tej chwili...
Info Warfare

The image of Poland in Georgia – summary

It has been one and a half years since this project was implemented. Several lessons can be learned:   The position of Poland in the Georgian media is strong. This...