Polska i Polacy w bieżącym przekazie propagandowym Kremla

Rosyjski aparat propagandowy nadal emituje poważną ilość materiałów dotyczących Polski i Polaków. Strona rosyjska koncentruje się na deprecjonowaniu obrazu naszego państwa poza granicami Rosji oraz na procesie przedstawiania Polski Rosjanom m.in. jako „jednego z kluczowych wrogów” oraz „siłę/esencję zła”.

 

W ciągu ostatnich dni rosyjskie media oraz źródła informacyjne prowadzone przez osoby związane z rosyjskim aparatem państwowym poświęciły swoją uwagę całemu szeregowi zagadnień, które odpowiednio przedstawione (z perspektywy Kremla) służą realizacji celów informacyjnych Moskwy. Poniżej zestawienie trzech wyjątkowo wyraźnie przejawiających się w ciągu 27.02-28.02.2023 wątków.

 

Pierwszym z wątków, na które warto zwrócić uwagę jest aktywizacja dwóch obywateli USA (Scott Ritter oraz Douglas Macgregor), którzy od dłuższego czasu współpracują z rosyjskim aparatem propagandowym, lecz dotąd nie zdecydowali się na tak poważne zainteresowanie kwestiami dotyczącymi Polski. Jako przykład aktywności możemy podać wywiad udzielony przez Scotta Rittera Mateuszowi Piskorskiemu, który został opublikowany na łamach portalu „Myśl Polska”. Materiał ten nie tylko posłużył do infekowania obywateli RP rosyjskim przekazem (uwiarygodnionym przez obywatela USA), lecz został wykorzystany do uwiarygodnienia tez emitowanych przez źródła rosyjskojęzyczne – m.in. w oparciu o dany wywiad „potwierdzono” tezy o Polsce jako „marionetce USA”. Kolejnym przykładem jest aktywność Douglasa Macgregora, który w dniu 27.02.2023 w trakcie wypowiedzi udzielanej w ramach rosyjskiego programu propagandowego, „potwierdził” tezy o śmierci ogromnej liczby tzw. „polskich najemników”. Jak twierdzi, na Ukrainie zginęło już ok. 2500 „polskich najemników”, którzy rzekomo spoczywają na cmentarzach rozlokowanych po całej Polsce. Jest to przykład rozwinięcia wątku dezinformacyjnego, który pojawił się pod koniec listopada 2022 roku. W ramach bazowego (listopadowego) przekazu, w na Ukrainie miało zginąć 1500 „polskich najemników”. Nierozłącznym elementem danego przekazu był wątek tworzonych w Polsce „cmentarzy na wzór amerykański”, które mają być rzekomo przeznaczone dla tysięcy zabitych „polskich najemników”.

 

 

Drugim z wątków jest kwestia definiowania przez Rosjan wizji „zwycięstwa” w wojnie z Ukrainą. Media i osoby związane z rosyjskim aparatem państwowym lobbują w ostatnim czasie dwie sprzeczne ze sobą wizje – w obu ważną rolę odgrywać ma Polska. Zgodnie z pierwszą narracją, za „zwycięstwo” należy uznać wspólny z Polską, Rumunią i Węgrami rozbiór Ukrainy. W tej wizji rzeczywistości, Polska ma zrealizować swoje „od dawna skrywane ambicje”, które dotyczą „pragnienia” odzyskania kresów wschodnich II RP. Druga z wizji definiuje „zwycięstwo” jako pokonanie „wszecheuropejskiego nazizmu”. W tej wizji rzeczywistości Rosja po pokonaniu Ukrainy, musi przejść do uderzenia na Polskę. Dany przekaz odnosi się do kreowania Polski na „wroga Rosji”, który powinien zostać objęty „denazyfikacją” – atak na Polskę jako kolejny etap tzw. operacji specjalnej. Poprzez dane działania aparat propagandowy przygotowuje Rosjan do wieloletniej wojny przekonując, iż całkowitym „zwycięstwem” jest sukces w „wojnie przeciwko NATO”. Dany przekaz odzwierciedla cele i prawdziwy stosunek Rosji do naszego państwa. Bez względu na to, czy wspieramy Ukrainę czy nie, celem strategicznym Rosji dot. Polski jest zmuszenie Polski do wystąpienia z zachodnich struktur takich jak UE i NATO oraz przekształcenie naszego kraju w podporządkowaną Rosji „neutralną strefę”, której obywatele (podobnie jak obywatele Ukrainy) będą żyć na poziomie „rosyjskim”, a nie „europejskim”, co nie będzie wpływać negatywnie na percepcję swojego poziomu bytowego przez obywateli Fed. Rosyjskiej.

 

 

Trzeci z wątków dotyczy przekazów o rzekomo masowo przejawiającej się w Polsce niechęci do Ukraińców. Najnowszy przykład materiałów odnoszących się od tej narracji dotyczy bannera wywieszonego przez kibiców podczas meczu Śląska Wrocław z Lechem Poznań. Fotografie ukazujące dany baner wraz z odpowiednimi z perspektywy Kremla komentarzami wykorzystano do odświeżenia wskazanej narracji, której rolą jest przekonywanie Rosjan, iż Polacy nienawidzą Ukraińców i dostrzegają ich „prawdziwy zbrodniczy” charakter. Dana narracja ma na celu przekonanie Rosjan, iż Polska wkrótce zmieni linię swojej polityki zagranicznej pod presją obywateli – zgodnie z tą wizją rzeczywistości, Polska wkrótce ograniczy swoje wsparcie dla Ukrainy, co zaowocować ma rychłym zwycięstwem Rosji (forma uspakajania nastrojów wewnątrz Fed. Rosyjskiej).

 

 

Strona rosyjska nieprzerwanie prowadzi przeciwko naszemu państwu wojnę informacyjną, która z jednej strony sprowadza się do infekowania obywateli RP rosyjskim przekazem dezinformacyjnym i propagandowym, a z drugiej strony dotyczy deprecjonowania obrazu Polski poza granicami naszego kraju. Rosjanie nie tylko dążą do uzyskania wpływu na preferencje wyborcze Polaków oraz do zablokowania strumienia pomocy przekazywanej przez Polskę Ukrainie (poprzez stymulowanie nastrojów antyukraińskich), lecz w oparciu o niszczenie wizerunku naszego państwa, realizuje dziesiątki innych celów (zewnętrznych i wewnętrznych). Należą do nich m.in. wybielanie obrazu Rosji i Kremla, uspakajanie nastrojów wewnątrz Fed. Rosyjskiej czy konsolidowanie społeczeństwa w obliczu zagrożenia ze strony „wroga zewnętrznego”. Działania te nadal są rozwijane – szczególnie te, które dotyczą prób wpływu na preferencje wyborcze Polaków (na tym tle wyjątkowo niepokojąca jest aktywność obywateli RP, którzy wspierają realizację celów Federacji Rosyjskiej).

 

Autor: Michał Marek