Raport podsumowujący obecność Polski w gruzińskich mediach

Pozycja Polski w gruzińskich mediach jest mocna, a wizerunek pozytywny. Wynika to głównie z bardzo przyjaznego stosunku Gruzinów do Polaków (ma to podłoże historyczne, kulturowe i polityczne, ale cel tego raportu jest inny i skupmy się na analizie obecnej rzeczywistości).   W okresie monitoringu około 99% rozpowszechnianych wiadomości o Polsce było prawdziwych i opartych na… Czytaj dalej Raport podsumowujący obecność Polski w gruzińskich mediach

Отчет, подводящий итоги присутствия Польши в грузинских СМИ

Позиция Польши в грузинских СМИ положительная и сильная. В основном это связано с очень позитивным отношением грузин к полякам (это имеет историческую, культурную и политическую подоплеку, но цель данного отчета иная, и давайте сосредоточимся на анализе текущей действительности).   В течение периода мониторинга примерно 99% распространяемой информации о Польше были достоверными и основаны на достоверных источниках информации. Следует, однако,… Czytaj dalej Отчет, подводящий итоги присутствия Польши в грузинских СМИ