Bieżące rosyjskie tezy propagandowe na temat Polski w Gruzji

Dezinformacja 1: Polska przestaje pomagać ukraińskim uchodźcom W przestrzeni internetowej krążą informacje, zgodnie z którymi Polska nie będzie już udzielać bezpłatnych mieszkań ukraińskim uchodźcom i zamrozi pomoc. W artykule opublikowanym na łamach „Tbilisi 24” informacje podane są wybiórczo i nie do końca odzwierciedlają przebieg zdarzenia. Artykuł opublikowany w „Tbilisi 24” jest oparty na artykule opublikowanym… Czytaj dalej Bieżące rosyjskie tezy propagandowe na temat Polski w Gruzji

Актуальные российские пропагандистские тезисы о Польше в Грузии

Дезинформация 1: Польша прекращает помощь украинским беженцам В Интернете циркулирует информация о том, что Польша больше не будет предоставлять бесплатное жилье украинским беженцам и заморозит помощь. В статье, опубликованной в «Тбилиси 24», информация подается выборочно и не в полной мере отражает ход событий. Статья, опубликованная в «Тбилиси 24», основана на статье, опубликованной в российском пропагандистском… Czytaj dalej Актуальные российские пропагандистские тезисы о Польше в Грузии