Budowa potencjału politycznego przez środowiska prorosyjskie w Polsce – konsolidacja

Wielokrotnie wskazywaliśmy na odbywającą się w Polsce konsolidację środowisk prorosyjskich oraz osób aktywnie lobbujących w Polsce przekazy zbieżne z interesami Kremla (m.in. materiał z 21.07.2022 pt. „Bieżąca aktywność ośrodków medialnych lobbujących w Polsce rosyjski przekaz dezinformacyjny – konsolidacja środowiska trwa”). Obecnie dostrzegalne jest przyspieszenie tego procesu. Środowiska starające się oddziaływać na różne warstwy polskiego społeczeństwa lobbując poprzez platformy internetowe de facto te same narracje propagandowe (zbieżne z rosyjskimi), koncentrują się na ukierunkowywaniu fermentu społecznego w stronę stymulowania nastrojów antyamerykańskich i antyukraińskich. De facto starają się one przekonywać obywateli RP, że jedynie antyamerykański i antyukraiński (de facto prorosyjski) kurs polityki Polski może odpowiadać interesom Polaków. Działania te sprowadzają się więc do podważania sensu obecnej polityki zagranicznej oraz do wpajania Polakom potrzeby skierowania Polski na tor polityki prorosyjskiej.

 

Przekazy odnoszące się do realizacji tych celów z coraz większą intensywnością lobbuje dr Leszek Sykulski. Osoba ta de facto stała się „tubą” rezonującą w Polsce przekazy zbieżne z rosyjskimi. Pewnego rodzaju apogeum aktywności dr L. Sykulskiego stały się działania z dnia 31.10.2022, w ramach których wraz z innymi osobami zaangażowanymi w działalność prorosyjską stał się kluczowym popularyzatorem hasztagu „StopAmerykanizacjiPolski”. Aktywność została rozwinięta o hasztag „VetoRezerwy”, który odnosił się od popularyzacji rosyjskiej narracji propagandowej o rzekomych planach rządu RP dot. „wciągnięcia Polski w wojnę z Rosją”. Działania te stanowią rozwinięcie aktywności dot. lobbowania w sieci hashtagu „StopUkrainizacjiPolski”, za co odpowiadały środowiska związane z posłem Grzegorzem Braunem (z którymi związany jest dr Leszek Sykulski). Wymienione działania noszą charakter skonsolidowanej operacji wpływu, która realizowana jest przez środowiska otwarcie prorosyjskie, w sposób regularny lobbujące w polskiej infosferze przekazy propagandowe odpowiadające interesom Kremla.

 

 

Warto w tym miejscu podkreślić, iż w wspomniane działania dr L. Sykulskiego zaangażowane są m.in. środowiska związane z portalem „Myśl Polska” (którego szkodliwą dla Polski działalność opisywaliśmy wielokrotnie) oraz z polskojęzycznym rosyjskim portalem „Sputnik”. Powiązania „Sputnika” z „Myślą Polską” są wyraźne i sprowadzają się m.in. do kooperacji “Myśli Polskiej” z byłymi współpracownikami „Sputnika”. Jednym z przykładów jest kooperacja „Myśli Polskiej” z współpracownicą „Sputinka” Agnieszką Piwar. Osoba ta zaangażowała się również w lobbowanie co najmniej jednego ze wspomnianych hashtagów.

 

 

Obecnie najpoważniejszym środowiskiem prowadzącym w polskiej infosferze działania zgodne z interesem Kremla pozostają osoby związane z posłem Grzegorzem Braunem (w tym dr L. Sykulski). Aktywność tego środowiska pokrywa się z działalnością osób publikujących na łamach „Myśli Polskiej” (m.in. Mateusz Piskorski). Działania te wydają się mieć skonsolidowany charakter – w tym samym okresie lobbowane są te same przekazy propagandowe. Odnoszą się one do narracji takich jak:

 

 • Polska jest marionetką USA,
 • USA pragnie popchnąć Polaków do wojny z Rosją,
 • rząd RP pragnie wywołać III wojnę światową (pragnie zniszczyć Polskę),
 • prozachodnie elity polityczne zdradziły Polskę dążąc do wojny z Rosją,
 • wojna na Ukrainie to wojna NATO z Rosją,
 • Ukraina i Ukraińcy są dla Polski zagrożeniem,
 • “dialog” z Rosją oraz “porozumienie” z Kremlem jest w naszym interesie,
 • Rosja nie jest naszym wrogiem (wrogiem są USA).

 

Przekazy są de facto kopiami rosyjskich narracji dezinformacyjnych, które emitowane są przez rosyjskie polskojęzyczne i rosyjskojęzyczne źródła (m.in. oddziałujące na Polaków takie jak „Niezależny Dziennik Polityczny”).

 

 

W ramach konsolidacji środowisk lobbujących w Polsce przekazy zbieżne z interesem Kremla warto wspomnieć również o kooperacji dr L. Sykulskiego z liderem tzw. „Góralskiego Veta” Sebastianem Pitoniem. Osoba ta zaangażowana jest w działalność szkodzącą polskiej racji stanu, która odnosi się do odwodzenia obywateli RP od szczepień oraz sprowadza się do lobbowania treści otwarcie antyukraińskich i prorosyjskich. Postać ta zaangażowana jest m.in. w kooperację z Michałem Kołodziejczakiem („Agrounia”), który również wielokrotnie kooperował z rosyjskim aparatem propagandowym (m.in. udzielając wywiadów portalowi “Sputnik”).

 

 

 

Obecnie obserwujemy więc wyraźną konsolidację środowisk takich jak:

 

 • zgrupowanie polityczne posła Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej),
 • środowiska polityczne „Góralskie Veto” i „Agrounia”,
 • środowisko publicystyczne „Myśl Polska” (zrzeszające m.in. byłych współpracowników rosyjskiego portalu „Sputnik”),
 • jednostki związane z niektórymi z wyżej wymienionych środowisk– np. dr Leszek Sykulski.

 

Przykład treści wywiadu udzielonego przez M. Kołodziejczaka portalowi “Sputnik”

 

O skonsolidowanej aktywności danych środowisk świadczą wzajemne powiązania oraz emisja jednolitych przekazów propagandowych w tym samym czasie – przekazy te są zbieżne z rosyjskimi.

 

 

Równolegle podobne działania prowadzi środowisko tzw. Kamratów, których liderem jest Wojciech Olszański. Możemy przypuszczać, iż kolejnym z środowisk, które przejawi kooperację z wyżej wymienionymi będą Wojciech Olszański i Marcin Osadowski, których działalność sprowadza się do lobbowania w polskiej infosferze narracji zbieżnych z rosyjskimi.

 

Omówione środowiska prowadzą działalność, która nosi charakter operacji wpływu służącej formowaniu preferencji wyborczych Polaków zgodnie z interesem sąsiedniego państwa. Możemy przypuszczać, iż lobbując treści propagandowe i de facto prorosyjskie, wymienione osoby starają się przygotowywać warunki pozwalające na powołanie struktury politycznej, która będzie realizować interesy strony rosyjskiej. Zwiększona aktywność danych środowisk oraz ich integracja może stanowić zapowiedź powołania nowej partii politycznej, która będzie realizować w Polsce interesy Kremla w ramach nowego formatu – zastąpi on wcześniejsze, które nie osiągnęły sukcesu. Realizowane przez dane środowiska aktywności w coraz większym stopniu noszą znamiona próby destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w kraju oraz próby budowy potencjału politycznego poprzez szkodliwą dla naszego społeczeństwa działalność (negowanie sensu obecności Polski w NATO oraz kooperacji z USA w obliczu trwającej na Ukrainie rosyjskiej agresji zbrojnej oraz stymulowanie nienawiści względem przebywających w Polsce Ukraińców). Środowiska te nie tylko negatywnie oddziałują na nasze społeczeństwo podważając zaufanie do instytucji państwowych (m.in. do służb państwa polskiego – na tym kierunku działa dr L. Sykulski) oraz stymulując uległość wobec Rosji, lecz wyraźnie przygotowują się do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych, w których wystąpią jako zjednoczony de facto prorosyjski front polityczny, którego celem będzie wejście do parlamentu i wzmożenie szkodliwej dla państwa polskiego aktywności.

 

Autor: Michał Marek

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2022”