Białoruś – „kraina mlekiem i miodem płynąca”. Działania propagandowe w kontekście ograniczenia obowiązku wizowego dla obywateli RP

Białoruskie oraz rosyjskie ośrodki propagandowe rozpoczęły proces zniekształcania rzeczywistości w oparciu o kwestię zniesienia przez Mińsk obowiązku wizowego dla obywateli RP. Równolegle do publikowania przez rosyjskie media przekazów o „wspaniałomyślności” A. Łukaszenki (m.in. powstałe w oparciu o wywiad z Mateuszem Piskorskim komentującym daną kwestię), białoruskie media eksponują „zachwyt” Polaków nad sytuacją panującą na Białorusi, który wyrażać mają przybywający na Białoruś Polacy.

 

 

W dniu 10.07.2022 kluczowe białoruskie kanały telewizyjne, portale informacyjne oraz kanały Telegram nagłośniły kwestię wypowiedzi obywateli RP, którzy mieli przybyć na Białoruś i wyrazić swoją opinię na temat sytuacji w państwie. Zdaniem białoruskich mediów, Polacy są zachwyceni panującym na Białorusi spokojem, porządkiem i dobrobytem. Polacy mają wyrażać przy tym wdzięczność Aleksandrowi Łukaszence za podjęcie tak „mądrej” i „dobrej” dla obu narodów decyzji. Polacy mają być nie tylko zachwyceni sytuacją w kraju, lecz również jakością białoruskiego chleba czy masła. W przekazie akcentowana jest również kwestia niższej ceny za benzynę.

 

W wybudowanym obrazie rzeczywistości, Białoruś jest państwem kwitnącym pod rządami A. Łukaszenki. Miasta pięknieją w oczach, a spokój i dobrobyt szokuje mieszkańców „pogrążonej w kryzysie Polski”. W efekcie danego działania, które służy realizacji celów Mińska z zakresu polityki wewnętrznej, wybudowano przekaz kontrastujący „spokojne i dostatnie” życie mieszkańców Białorusi, z „biednym i niespokojnym” życiem mieszkańców „rzekomo” bogatej Polski.

 

 

Poprzez daną aktywność strona białoruska stara się przekonać obywateli, iż nie warto migrować do Polski. Emitowanie wskazanych przekazów ma również na celu dekonstrukcję pozytywnego obrazu Polski – kraju postrzeganego jako państwo bogate i gwarantujące swoim obywatelom wyższy poziom życia niż oferuje go Białoruś czy Rosja. Działania propagandowe dot. kwestii ograniczenia obowiązku wizowego sprowadzają się również do kreowania A. Łukaszenki na polityka „dialogu” i „dobrego gospodarza”.

 

Autor: Michał Marek

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2022”