Rosyjska wojna informacyjna – bieżące przekazy, wątek “tajnych amerykańskich laboratoriów”

Rosyjskie ośrodki dezinformacyjne nadal koncentrują się na zrzucaniu na Ukrainę odpowiedzialności za śmierć cywili oraz za zniszczenia towarzyszące wojnie. Rosjanie starają się również usprawiedliwiać swoją decyzję o rozpoczęciu działań zbrojnych przeciwko temu państwu. W celu przekonania przede wszystkim obywateli Fed. Rosyjskiej o słuszności działań Kremla, w dniach 07.03.-09.03.2022 rosyjskie ośrodki propagandowe opublikowały materiały kreujące zniekształcony obraz rzeczywistości, zgodnie z którymi:

 

  • Ukraińcy planowali uderzyć na początku marca na obszary okupowanego Donbasu (tzw. DRL/ŁRL). Przekaz powstał na bazie informacji o odnalezieniu dokumentów, które rzekomo potwierdzają tą tezę (nie ma pewności, iż są autentyczne – nie zawierają ponadto bezpośrednich dowodów, wskazując jedynie na to, iż Gwardia Narodowa Ukrainy przygotowywała się do utworzenia Batalionowej Grupy Taktycznej na wschodzie kraju),

 

  • Ukraińcy codziennie przygotowują kolejne prowokacje mające na celu zerwanie ustaleń dot. korytarzy humanitarnych. Dochodzące do nas informacje wskazują na to, iż strona rosyjska regularnie prowadzi ostrzał lub atak w pobliżu obszarów, poprzez które przebiegają szlaki ewakuacyjne. W dniu 09.03.2022, w wyniku ostrzału kolumny cywili ochranianej przez funkcjonariuszy ukraińskiej policji, jeden z policjantów poniósł śmierć (m. Demydiw – obw. kijowski),

 

  • na obszarze Ukrainy znajdują się lub znajdowały się tajne laboratoria USA produkujące broń, która miała być użyta przeciwko Rosji.

 

 

Strona rosyjska nadal przygotowuje się do wzmocnienia działań z zakresu budowy narracji o rzekomych planach Kijowa dot. budowy bomby jądrowej Zgodnie z informacjami Ministerstwa Energetyki Ukrainy, pracownicy Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej nadal są przetrzymywani przez rosyjskich żołnierzy, którzy najprawdopodobniej starają się zmusić ich do złożenia zeznań potwierdzających przekazy dezinformacyjne o rzekomych planach Kijowa dot. pozyskania broni jądrowej. Równolegle z Ukrainy dochodzą informacje, zgodnie z którymi elektrownia w Czarnobylu pozostaje odcięta od dostaw prądu, co wpływa na ryzyko wystąpienia problemów ze zbiornikami zużytego paliwa, które wymagają chłodzenia (informacje te wymagają jednak dalszej weryfikacji). Możliwym jest, iż Rosjanie dążą do sprowokowania katastrofy, o której zaistnienie oskarżą władze Ukrainy.

 

Strona rosyjska stara się przy tym wprowadzić do polskiej infosfery narrację o istnieniu tajnych amerykańskich laboratoriów, które nie tylko wywołały rzekomo śmierć dziesiątek Ukraińców, lecz były jedną z przyczyn wybuchu wojny. Zgodnie z rosyjską wizją rzeczywistości, laboratoria te znajdują się obecnie m.in. na obszarze RP (zostały przeniesione). Kolportowanie takich przekazów służy stymulowaniu antyamerykańskich nastrojów w Polsce, co jest elementem działań służących dezintegracji NATO. Zgodnie z założeniem Rosjan, Polacy powinni obawiać się „amerykańskich laboratoriów”, gdyż mogą one wpłynąć na rzekome zaistnienie katastrofy biologicznej oraz stać się przyczyną III wojny światowej. Wskazana narracja stanowi ponadto element zrzucania na USA winy za agresję Rosji przeciwko Ukrainie. Warto podkreślić, iż Rosjanie z pewnością dostrzegają jak bardzo polskie społeczeństwo podatne jest na teorie spiskowe. Wykorzystując tą tendencję Kreml stara się realizować swoje cele wprowadzając tą oraz podobne jej narracje do polskiej infosfery za pośrednictwem anonimowych komentarzy oraz tzw. „antysystemowych portali internetowych”. Oferując zafałszowaną wizję rzeczywistości, która odmienna jest od tzw. mainstream-owej, rosyjskie służby starają się przekonać Polaków, iż winnym obecnych tragedii jest rząd RP, rząd USA i struktury unijne, ukrywające rzekomo przed Polakami swoje „tajne intrygi”. W tej wizji rzeczywistości Rosja jest jedynie ofiarą intryg lub stroną całkowicie neutralną, która jedynie staje „w obronie swoich interesów”.

 

 

Udostępnianie wpisów pojawiających się w sieciach społecznościowych, które zawierają tego rodzaju tezy jest przykładem (nieświadomej) działalności na niekorzyść naszego państwa i społeczeństwa. Warto dostrzegać to, iż źródłem tej oraz wielu innych teorii spiskowych (np. dot. planów tworzenia na Ukrainie „nowego państwa Izrael” czy „szkodliwości 5G”) są portale i środowiska trwale zaangażowane w kooperację z rosyjskim aparatem dezinformacyjnym (źródłem narracji o „amerykańskich laboratoriach na Ukrainie” jest z kolei bezpośrednio Kreml – m.in. wypowiedź Ministra Spraw Zagranicznych Fed. Rosyjskiej S. Ławrowa).

 

 

Autor: Michał Marek