Bieżąca aktywność rosyjskich ośrodków propagandowych – stymulowanie nastrojów antynatowskich

W przeciągu bieżącego tygodnia dostrzegalną stała się aktywizacja polskich środowisk, zaangażowanych w wprowadzanie do polskiej infosfery przekazów zbieżnych z rosyjską propagandą. Oprócz oddziaływania danych grup na rodzimych odbiorców, aktywność ta wykorzystywana jest do uwiarygodnienia rosyjskich narracji popularyzowanych w rosyjskiej infosferze.   Jako pierwszy przykład możemy wskazać publikację umieszczoną na łamach portalu „Myśl Polska” pt. „Przestraszony… Czytaj dalej Bieżąca aktywność rosyjskich ośrodków propagandowych – stymulowanie nastrojów antynatowskich