Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Bieżące przekazy oraz cele Federacji Rosyjskiej.

Bieżące przekazy rosyjskich i białoruskich ośrodków propagandowych koncentrują się na wzmacnianiu skrajnie negatywnego obrazu Polski. Budowane narracje dedykowane są ludności całego obszaru postsowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Białorusi i Rosji. Do kolportowania wiadomości o relatywnie umiarkowanym ładunku emocjonalnym wykorzystywane są kluczowe agencje prasowe oraz portale informacyjne. Działania są uzupełniane o emitowanie przekazów, które zawierają narracje… Czytaj dalej Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Bieżące przekazy oraz cele Federacji Rosyjskiej.