“Dzień Jedności Narodowej” Białorusi – 17 września w bieżącym przekazie propagandowym

W związku ze zbliżającą się rocznicą ataku ZSRS na II RP (17.09.1939) rosyjskie oraz białoruskie ośrodki propagandowe aktywizują się na kierunku deprecjacji obrazu Polski w oparciu o kierunek historyczny. Kwestia ataku ZSRS na Polskę przedstawiana jest w kontekście święta „Dnia Jedności”, którego obchody białoruskie władze wyznaczyły na dzień 17.09. Zgodnie z sowiecką oraz współczesną rosyjską i białoruską historiografią, data ta związana jest z „zwycięskim pochodem” Armii Czerwonej, który nie tylko „zwrócił wolność” narodom wschodniej II RP, lecz pozwolił na zjednoczenie ziem ukraińskich oraz białoruskich. W związku z zaostrzeniem się relacji pomiędzy Zachodem (w tym Polską), a Białorusią, Mińsk i Moskwa zdecydowały się na odświeżenie tego rodzaju narracji, aktywnie wykorzystując je w ramach wojny informacyjnej toczonej m.in. przeciwko Polsce.

 

W ramach działań propagandowych prowadzonych przez stronę białoruską i rosyjską (warto zaznaczyć, że przekazy te są zintegrowane, a ośrodki białoruskie najpewniej są kierowane przez rosyjskich ekspertów lub aktywnie kooperują z nimi), podejmowane są w ostatnich dniach coraz intensywniejsze próby deprecjonowania obrazu II RP oraz współczesnej Polski w oparciu o omawianą problematykę. Realizując dane działania, strona białoruska publikuje odpowiednio przygotowane materiały paradokumentalne, kreujące II RP na kraj okupujący Białoruś i niemalże eksterminujący ludność białoruską, żydowską i rosyjską. W materiałach skrajnie negatywny obraz Polski jest przy tym kontrastowany z przekazami o budującymi pozytywny obraz Armii Czerwonej oraz  ZSRS. Wskazuje się w nich m.in. na „zbrodniczy”, „faszystowski” charakter polskiego „reżimu”, podkreślając uzyskanie przez Białorusinów „wolności”, w efekcie zaistnienia na ziemiach II RP aparatu komunistycznego. Oprócz filmów paradokumentalnych emitowanych przez białoruskie telewizje takie jak „ANT”, strona białoruska przygotowała z okazji dnia „Jedności Narodowej” szereg materiałów video podkreślających powagę danego święta oraz jego jednoznacznie pozytywne znaczenie dla historii Białorusi. Działania te uzupełniane są o artykuły powstające na łamach rosyjskich portali propagandowych, które powielające wskazane narracje. Zarówno w przekazach białoruskich jak i rosyjskich pojawiają się ponadto paralele służące przerzuceniu skrajnie negatywnego obrazu II RP na współczesną Polskę. Podobnie jak przed II wojną światową, obecna Polska ma stanowić zagrożenie dla „wolności” narodu białoruskiego rzekomo destabilizując Białoruś. Tego rodzaju przekazy uzupełniane są o budowę pozytywnego obrazu białoruskiej i rosyjskiej armii, która stanowi siłę broniącą naród przed zapędami polskich prowokatorów, imperialistów itp.

 

 

Budowany przekaz wpisuje się w kontekst kreowania Polski na zagrożenie dla narodu białoruskiego, co stanowi kolejny etap stymulowania prorosyjskich i prołukaszenkowskich nastrojów w kraju. Ugruntowując obraz Polski jako „śmiertelnego wroga”, strona rosyjska stara się odświeżyć dawne (sowieckie) mity oraz budować pozytywny obraz Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Działanie łączone jest ze stymulowaniem w społeczeństwie potrzeby ochrony ze strony SZ Fed. Rosyjskiej oraz intensyfikacji kooperacji białorusko-rosyjskiej w obliczu zagrożenia ze strony Polski i NATO.

 

Warto przy tym zaznaczyć, że strona rosyjska stara się przerzucić wskazane narracje do polskiej infosfery m.in. za pośrednictwem portalu Sputnik.

 

 

Autor: Michał Marek

Fot. Belsat.eu