Zapad-2021 – początek przerzutu rosyjskich oddziałów na Białoruś

W przeciągu bieżącego tygodnia strona rosyjska rozpoczęła aktywny przerzut swoich pododdziałów oraz sprzętu na terytorium Białorusi. Transport wojsk związany jest z planowanymi na wrzesień manewrami Zapad-2021.

 

Zgodnie z publikowanymi fotografiami oraz oficjalnymi komunikatami, obecność pierwszych pododdziałów związana ma być m.in. z przygotowaniem infrastruktury potrzebnej dla dyslokacji większej ilości rosyjskich jednostek oraz z szeroko rozumianymi przygotowaniami do manewrów. Warto zwrócić uwagę na to, że transport wojsk został rozpoczęty przeszło miesiąc przed planowanym rozpoczęciem Zapad-2021. Świadczyć to może m.in. o poważniejszej niż dotąd skali manewrów “Zapad”.

 

Zgodnie z publikowanymi informacjami, rosyjskie transporty zmierzały m.in. do stacji kolejowych rozlokowanych tuż przy poligonie mieszczącym się w okolicy miasta Baranowicze (stacja Lisnaja i Połonka). Na dany moment możemy stwierdzić, że najpewniej na Białoruś przybyły jednostki wchodzące w skład 4. Kantemirowskiej Dywizji Pancernej (prawdopodobnie 275. Pułk Artylerii Samobieżnej) oraz 1. Armii Pancernej (147. Samobieżny Pułk Artylerii, wchodzący w skład 2. Dywizji Zmechanizowanej). Jednostki Sił Zbrojnych Fed. Rosyjskiej oprócz okolic Baranowicz rozlokowywane są również w okolicach Brześcia.

 

 

Warto odnotować, że w przeciągu ostatnich 2 dni codziennie pojawiają się informacje o nowych transportach żołnierzy i sprzętu rosyjskiego przybywających na Białoruś. Pierwszy komunikat informujący o rozpoczęciu przerzutu wojsk pojawił się natomiast już 23.07.2021. Sądząc z białoruskich komunikatów, równolegle do przerzutu rosyjskich wojsk, dochodzi do intensywnych ćwiczeń prowadzonych przez struktury podległe MSW Białorusi– prawdopodobnie jest to jeden z elementów ćwiczeń związanych z Zapad-2021. Ruch kolumn wojskowych w Mińsku, który wywołany został przez ćwiczenia struktur podległych MSW, może przy tym także maskować przerzut żołnierzy dyslokowanych w stolicy.

 

Początek aktywnej fazy przerzutu wojsk SZ FR na obszar Białorusi wykorzystywany jest przy tym do prowadzenia działań informacyjnych. W sieci pojawiają się pierwsze nagrania, które intensywnie popularyzowane są m.in. przez kanały Telegram zaangażowane w proces propagandy i dezinformacji. Udostępniane materiały mają na celu wzmacnianie wrażenie masowości ruchu wojsk (podobnie jak było to w czasie ostatniej eskalacji napięć w regionie) oraz eksponowanie nowoczesnych egzemplarzy sprzętu (budowanie wrażenia, zgodnie z którym SZ FR są nasączone nowoczesnym sprzętem).

 

 

Autor: Michał Marek