Armia Czerwona i ZSRS – “wybawiciele niewdzięcznych” Polaków

W związku ze zbliżającą się rocznicą zwycięstwa ZSRS nad III Rzeszą, w Federacji Rosyjskiej realizowane są uroczyste obchody tego wydarzenia, których kulminacja będzie miała miejsce 9 maja. Prócz defilad mających odbyć się w Moskwie oraz innych miastach kraju, przygotowano szereg wydarzeń i akcji społecznych mających na celu ugruntowywanie pamięci o „Wielkim Zwycięstwie”. W związku z „Dniem Zwycięstwa” zrealizowano również szereg projektów o charakterze informacyjno-propagandowym. Jednym z nich było uruchomienie na portalu Ministerstwa Obrony FR dodatkowej strony o nazwie „Oswobodzenie Polski. Pamiętajcie, niewolno zapomnieć!”.

 

Realizacja wskazanego projektu, w ramach którego udostępniono na stronie Min. Obrony szereg dokumentów archiwalnych oraz fotografii posłużyła do rozpoczęcia przez rosyjskie ośrodki propagandowe działań deprecjonujących obraz Polski w oparciu o manipulowanie problematyką historyczną.

 

Wyłącznie w pierwszej połowie dnia 07.05.2021 na łamach rosyjskich portali opublikowano artykuły takie jak:

  • „Ministerstwo Obrony ujawniło, jak Armia Czerwona dzieliła się swoim chlebem z Polską”
  • „Ministerstwo Obrony poinformowało, jak honorowano żołnierzy sowieckich w wyzwolonej Polsce”
  • „Ministerstwo Obrony poinformowało o tym jak Armia Czerwona pomagała Polsce lekarstwami”
  • „Ministerstwo Obrony zakomunikowało o tym jak ZSRS gasił konflikty w powojennej Polsce”
  • „Ministerstwo Obrony ujawniło dokumenty o oswabadzaniu Polski”

 

 

W budowanych przekazach wyeksponowano kwestię „ogromnej pomocy” jaką Armia Czerwona udzieliła Polsce oraz Polakom. Prócz kreowania strony sowieckiej/rosyjskiej na „siłę dobra” ratującą Polaków przed niemieckim totalitaryzmem (w przekazach niweluje się rolę narodów takich jak Białorusini czy Ukraińcy, a sprowadza się pozytywne akty Armii Czerwonej do aktywności narodu rosyjskiego), podkreśla się „misję stabilizacyjną” jaką sowiecka armia miała wypełniać w Polsce. Wątek ten dotyczy ochrony, jaką Armia Czerwona miała zapewniać ludności polskiej przed atakami bandytów oraz ochrony rozpostartej nad ludnością niemiecką, która obawiała się zemsty Polaków. W obrazie tym wykreowano nie tylko skrajnie pozytywny obraz Rosjan oraz państwa rosyjskiego/sowieckiego, lecz podkreślono negatywny obraz Polaków przedstawionych jako pałających zemstą kryminalistów, którzy zmierzają na „Ziemie Odzyskane” wyłącznie w celu dokonania zemsty na Niemcach”.

 

W rosyjskich przekazach interpretujących opublikowane dokumenty wyeksponowano następujące wątki:

  • Polacy traktowali Armię Czerwoną jak wyzwolicieli i wybawców,
  • Armia Czerwona pomagała Polakom obdarowując ich żywnością i lekami,
  • Polacy przygotowywali się do masowych aktów zemsty na ludności niemieckiej. Armia Czerwona stabilizowała sytuację,
  • ZSRS nie tylko wyzwolił Polskę, ale pomógł Polsce w okresie powojennym.

 

Warto przy tym podkreślić, że powyższe przekazy podprogowo łączy się z wątkiem niewdzięczności, jaką współcześni Polacy i państwo polskie okazuje Rosji oraz Armii Czerwonej. Przekazy te kontrastowane są z wcześniejszymi publikacjami ukazującymi panująca w Polsce „rusofobię” wynikającą z rzekomej podłości i dwulicowości Polaków.

 

Nie sposób nie zaznaczyć, że w obrazie kreowanym przez stronę rosyjską nie wspomina się o negatywnym aspekcie działań Armii Czerwonej oraz o okupacyjnym charakterze władzy sowieckiej. W przekazie budowanym przez stronę rosyjską nie ma miejsca na informacje o mordach na członkach polskiego podziemia oraz o aktach agresji ze strony Armii Czerwonej w stosunku do polskiej ludności cywilnej. Sam fakt wspominania przez stronę polską o próbach narzucenia przez ZSRS totalitarnego ustroju komunistycznego Polsce, traktowana jest w Rosji jako przejaw rusofobii i niewdzięczności wobec „wyzwolicielskiej Armii Czerwonej”.

 

Źródła:

 

Autor: Michał Marek

Fot. Rmf24.pl