Polacy na Białorusi – „V kolumna NATO”

Rosyjskie ośrodki propagandowe nadal wspierają Mińsk w rozpalaniu nagonki skierowanej przeciwko polskiej mniejszości narodowej. W dniach 28 i 29.03.2021 rosyjskie portale trwale zaangażowane w proces dezinformacyjny opublikowały komentarze dotyczące listu prezydenta RP A. Dudy do prezydenta USA J. Bidena, w którym strona polska zwróciła uwagę na łamanie praw człowieka na Białorusi. W ramach działań rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych wątek ten wpisano w kontekst kreowania Polski na kraj ingerujący w sprawy wewnętrzne Białorusi oraz budujący międzynarodową „antybiałoruską” koalicję. Przekazy skoncentrowały się na narracji, zgodnie z którą Polska stara się nakłonić jak największą ilość państw Zachodu do ingerowania w sprawy Białorusi. Przekazy wzmacniają skrajnie negatywny obraz państwa polskiego oraz obecnego rządu RP, który wykorzystywać ma mniejszość polską do realizacji swoich i amerykańskich „imperialistycznych” ambicji.

 

 

W ramach artykułów takich jak „Duda wezwał Bidena do pilnego wtrącenia się w sprawy prześladowanych Polaków na Białorusi” (Rubaltic.ru) czy „Spojrzenie z Warszawy: Polska diaspora na Białorusi została wykorzystana do realizacji interesów USA” (PolitNavigator) wykreowano negatywny i zafałszowany obraz polskiej polityki zagranicznej, która polegać ma na destabilizowaniu sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi w celu realizacji rzekomych interesów Zachodu. Warto zaznaczyć, że autorem drugiej z wspomnianych publikacji jest obywatel RP trwale zaangażowany w rosyjskie działania propagandowe, Mateusz Piskorski. W ramach swojego artykułu legitymizuje on narrację o aktywnym prowadzeniu przez Polskę wrogiej polityki w stosunku do Białorusi. Polska, jego zdaniem, od wielu lat ma stymulować napięcia wewnętrzne na Białorusi, wykorzystując w tym procesie m.in. polską mniejszości narodową. W jego zniekształconej wizji rzeczywistości państwo polskie wykorzystuje polską mniejszość narodową jako „V kolumnę NATO”, co de facto ma oznaczać, że władze RP sprowadzają na Polaków mieszkających na Białorusi zagrożenie, realizując interesy NATO i USA.

– cyt. „Tym samym Duda wprost przyznał, że pewne osoby cieszące się poparciem Warszawy stanowią de facto „transatlantycką” (proamerykańską) piątą kolumnę społeczeństwa białoruskiego.”

 

Działania rosyjskich ośrodków propagandowych oraz wspierającego je obywatela RP M. Piskorskiego stanowią element kreowania skrajnie negatywnego obrazu państwa polskiego w oparciu o narracje: rząd RP nie dba o los Polaków oraz Polska jest marionetką USA. Wskazane działania wpisują się również w kontekst budowania wizerunku polskiej mniejszości narodowej jako elementu wrogiego (V kolumna NATO), nielojalnego wobec państwa białoruskiego, który stanowi zagrożenie dla ładu publicznego.

 

Źródła:

– https://www.rubaltic.ru/news/29032021-duda-prizval-baydena-srochno-vmeshatsya-v-delo-presleduemykh-v-belarusi-polyakov/

– https://regnum.ru/news/polit/3227996.html

– https://www.politnavigator.net/vzglyad-iz-varshavy-polskuyu-diasporu-v-belorussii-podstavili-radi-interesov-ssha.html

– https://regnum.ru/news/3227677.html

 

Autor: Michał Marek

Fot. Biznesalert.pl, autor: Sergiej Grits