Białoruś wyrzuca polskiego dyplomatę

MSZ Białorusi poinformowało o złożeniu na ręce przedstawiciela Ambasady RP w Mińsku noty, która dotyczy żądania opuszczenia kraju przez konsula RP (Konsulat Generalny w Brześciu) – Jerzego Timofiejuka. Konsul został oskarżony o złamanie zapisów konwencji wiedeńskiej dotyczących stosunków konsularnych. De facto powodem działania Mińska ma być udział J. Timofiejuka w – cyt. “nieformalnym spotkaniu polskiej organizacji, które miało na celu kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych”.
Strona białoruska zinterpretowała ten fakt jako udział przedstawiciela państwa polskiego w spotkaniu heroizującym osoby współodpowiedzialne za mordy na białoruskiej ludności cywilnej. W efekcie działania MSZ Białorusi odpowiednią aktywność podjęły rosyjskie i białoruskie ośrodki propagandowe. Wydalenie polskiego dyplomaty zostało wykorzystane do wzmocnienia kampanii deprecjonującej wizerunek Polski, w ramach której popularyzowane są następujące narracje:
–  państwo polskie heroizuje zbrodniarzy wojennych i hitlerowskich kolaborantów,
–  władze RP falsyfikują historię,
–  przedstawiciele mniejszości polskiej prowadzą antybiałoruską działalność na obszarze państwa białoruskiego (otrzymują wsparcie Warszawy),
– Polska jest i zawsze była naturalnym wrogiem Białorusi.
Powyższe przekazy kolportowane są przede wszystkim poprzez kanały Telegram trwale zaangażowane w rosyjskie działania propagandowe. Przekazy o wyraźnie propagandowym charakterze kolportowane są również przez kanały białoruskie.
Popularyzowane wpisy oraz artykuły służą ponadto kreowaniu wizji zaistnienia nowego poważnego kryzysu w relacjach polsko-białoruskich. Strona polska przedstawiana jest jako ta, która sprowokowała wspomniany kryzys (prowokowanie napięć poprzez kultywowanie pamięci o – cyt. “zbrodniarzach wojennych spod znaku bandy Burego”).
Autor: Michał Marek
Fot. Belta.by