Deprecjacja wizerunku Polski – działalność portalu „Sputnik”

Rosyjski ośrodek propagandowy „Sputnik” kontynuuje swoją działalność z zakresu deprecjonowania wizerunku państwa polskiego. W oparciu o działalność Leonida Swiridowa, wydalonego z Polski na wniosek ABW obywatela FR, na łamach „Sputnika” opublikowano wywiad z obywatelem Izraela, osobą trwale zaangażowaną w proces rosyjskiej dezinformacji – Jakovem Kedmi.

 

W celu uzyskania odpowiedniego materiału, L. Swiridow poprosił J. Kedmiego (urodzony w ZSRS izraelski polityk oraz dawny pracownik izraelskich służb) o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. problematyki historycznej.

 

 

W ramach udzielenia odpowiedzi na pytania L. Swiridowa, J. Kedmi wzmocnił rosyjskie kłamliwe przekazy odnoszące się do problematyki II wojny światowej oraz polityki II i III RP. W ramach aktywności L. Swiridowa i J. Kedmiego odświeżono następujące narracje:

 

– ZSRS nie niesie odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej,

– 17-ego września 1939 Polska już nie istniała. ZSRS miał prawo do interwencji (przemilczano fakt podpisania przez ZSRS paktu Ribbentrop-Mołotow),

– obecny rząd RP prowokuje napięcia z Rosją (politycy FR nie niosą odpowiedzialności za zły stan relacji Warszawa-Moskwa),

– Polska trawiona jest przez kompleksy, „które stara się rekompensować wrogością do Rosji”.

 

Strona rosyjska aktywnie korzysta z usług zagranicznych „ekspertów” i „autorytetów” w celu realizacji swoich założeń z zakresu wojny informacyjnej. W tym przypadku rosyjski ośrodek wpływu uzyskał materiał, który może wzmocnić proces niszczenia i fałszowania obrazu Polski w Rosji i krajach rosyjskojęzycznych. Na dany moment materiał wykorzystano przede wszystkim do lobbowania w Polsce fałszywych tez o otwarcie prorosyjskim charakterze.

 

 

Warto wspomnieć, że sam J. Kedmi od dłuższego czasu aktywnie kooperuje z Federacją Rosyjską w ramach procesu legitymizacji rosyjskich narracji propagandowych. Jest on aktywny m.in. na kierunku ukraińskim, białoruskim, blisko-wschodnim, kaukaskim i amerykańskim. Jego wypowiedzi potwierdzają tezy lobbowane przez rosyjskich polityków i „ekspertów” zaangażowanych w proces dezinformowania własnej opinii publicznej oraz odbiorców zagranicznych.

 

– Kedmi często wypowiada się m.in. dla rosyjskiego kanału “Rossija1”. Załączam link przedstawiający wypowiedź J. Kedmiego, w której wypowiada on te same tezy, które zawarł w wywiadzie dla “Sputnika” . Wspomina również o przynależności wschodnich ziem II RP do ZSRS, co miało być stwierdzone już w 1919 roku w Traktacie Wersalskim (jeszcze przed powstaniem ZSRS, co zdaniem Kedmiego, nie ma jednak znaczenia…).

 

 

Autor: Michał Marek