Sputnik V – narzędzie destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej

Rosyjskie ośrodki propagandowe dokładają wszelkich starań, aby we własnej oraz zagranicznych przestrzeniach informacyjnych lobbować informacje budujące obraz pełnego sukcesu rosyjskiej szczepionki. W ramach swojej aktywności, rosyjskie ośrodki wpływu kreują wizję ogromnego zainteresowania rosyjską szczepionką na świecie – w tym w UE. W ostatnim czasie strona rosyjska nagłaśnia kwestię przekazania swoich szczepionek Słowacji. Jest to zasadniczy sukces Rosjan w wojnie informacyjnej, gdyż uwiarygadnia komunikaty o zwiększającym się zainteresowaniu krajów UE rosyjską szczepionką. Równolegle do informowania obywateli swojego kraju oraz innych państw o „sukcesie” i skuteczności swojej szczepionki, strona rosyjska popularyzuje narrację o rzekomym załamaniu się europejskiego planu szczepień. Poprzez budowanie kontrastu pomiędzy wizją całkowitej porażki europejskiego planu szczepień, a obrazem coraz większego zainteresowania krajów Zachodu rosyjską szczepionką, Rosjanie wpływają na stymulowanie niezadowolenia m.in. na Ukrainie z odrzucania przez Kijów „rosyjskiej oferty”.  „Sukcesy” szczepionki Sputnik V są jednak niewspółmierne ambicjom Moskwy. Strona rosyjska potrzebuje kraju o znacznie większym znaczeniu w Europie niż Węgry, San Marino czy Słowacja. W tym celu strona rosyjska podejmuje działania służące budowie obrazu rzekomo wzrastającego zainteresowania rosyjską szczepionką w krajach takich jak Polska, Niemcy czy Francja. 

 

Z powodu braku zainteresowania rosyjską szczepionką ze strony Warszawy, rosyjskie ośrodki propagandowe do niedawna intensyfikowały kampanię służącą tłumaczeniu swoim obywatelom, dlaczego Polska, w obliczu rzekomego załamania się europejskiego systemu szczepień, nadal nie jest zainteresowana szczepionkami. Tłumaczeniem tym stała się „głęboko zakorzeniona w Polsce rusofobia”. 

 

W dniu 02.03.2021 na łamach rosyjskich portali informacyjnych i alternatywnych szeroko komentowano rozmowę A. Dudy z liderem Chin Xi Jinpingiem. Prócz komunikatów, w których informowano o fakcie odbycia się rozmowy, rosyjskie ośrodki propagandowe i dezinformacyjne zdecydowały się na zastosowanie manipulacji. Na łamach portali takich jak „Rubaltic.ru” (dedykowany rosyjskojęzycznej ludności państw bałyckich) oraz „Regnum.ru” opublikowano następujące artykuły: „W Polsce dopuścili możliwość zakupu rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi” oraz „Chińska szczepionka może wyleczyć Polskę z politycznej rusofobii”. W pierwszej publikacji, postawiono tezę będącą otwartym fake-newsem, zgodnie z którą Polska podjęła bliżej nieokreślone kroki zmierzające do zakupu rosyjskiej szczepionki. Drugi z artykułów (autorstwa S. Stremidłowskiego – osoba trwale zaangażowana w deprecjację wizerunku RP) wysuwa natomiast tezę, zgodnie z którą otwarcie się Polski na chińską szczepionkę nierozłącznie związane jest z procesem ograniczania „rusofobicznej” polityki RP. W ramach wskazanych przekazów kreowana jest zafałszowana wizja prób zaciskania przez Polskę i Chiny współpracy, co ma stanowić formę nowego układu geopolitycznego skierowanego przeciwko USA i UE. „Układ” ten ma również być otwarty na Rosję. Prócz otwartej manipulacji dot. rzekomych planów zakupu rosyjskiej szczepionki, rosyjskie przekazy wzmacniają narrację o rzekomej porażce europejskiego planu szczepień oraz o rzekomo zaostrzającym się kryzysie na linii Warszawa-Bruksela oraz Warszawa-Waszyngton. 

 

Równolegle strona rosyjska wykorzystuje problematykę szczepionek Sputnik V do destabilizacji sytuacji wewnętrznej w państwach objętych działalnością rosyjskich ośrodków wpływu. Na Ukrainie kwestia szczepionek wykorzystywana jest przez powiązaną z Kremlem partię „Za Życie” do prowadzenia kampanii skierowanej przeciwko W. Zełenskiemu – narracja: prezydent Ukrainy w efekcie swojej rusofobii doprowadzi do wymordowania narodu ukraińskiego. Wiele wskazuje na to, że podobnymi działaniami objęta została Słowacja. W sferze informacyjnej rosyjskie portale trwale zaangażowane w proces dezinformacji i propagandy starają się przerzucać do słowackiej przestrzeni informacyjnej przekazy o poważnym kryzysie panującym na Słowacji oraz w UE, który dotyczy szczepionki Sputnik V. Kwestia zakupu szczepionki ma wywołać rozpad słowackiej koalicji rządzącej oraz rozpad Unii Europejskiej – walka pomiędzy rusofobami, a „pragnącymi zdrowia obywateli rozsądnymi politykami”. 

 

Powyższe oraz podobne narracje strona rosyjska stara się również przerzucić do polskiej infosfery. Wysoce prawdopodobnym jest, że rosyjskie oraz prorosyjskie ośrodki działające w Polsce w najbliższych tygodniach zintensyfikują swoją działalność mającą na celu wzmaganie niezadowolenia wśród Polaków z powodu odrzucania przez rząd RP rosyjskiej lub potencjalnego przyjęcia chińskiej oferty. Strona rosyjska zapewne dąży również do pozyskania Polaków (dot. osób medialnych), którzy podejmą się zaszczepienia Sputnikiem V. 

 

Rosyjska szczepionka stanowi dla Kremla narzędzie, które wykorzystywane jest do destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w szeregu państw. Tego rodzaju działaniami objęta jest nie tylko Ukraina. Można przypuszczać, że Kreml będzie intensyfikował swoje działania dot. szczepionki Sputnik V na kierunku polskim.

 

Autor: Michał Marek