Ukraina – “państwo terrorystyczne”. Rosyjski przekaz propagandowy obecny w polskiej infosferze

W związku z wybuchem, który miał miejsce na moście krymskim oraz z masowym ostrzałem rakietowym ukraińskich miast dokonywanym przez Rosjan, Kreml zaktualizował narracje propagandowe odnoszące się do Ukrainy. Wyraźnie dostrzegalny jest trend, zgodnie z którym rosyjskojęzyczne ośrodki propagandowe kreują państwo ukraińskie na strukturę terrorystyczną, która „zmusza Rosję” do zastosowania „twardej odpowiedzi” na przejawy agresji „kijowskiego reżimu”. Rosjanie coraz rzadziej wspominają o potrzebie „denazyfikacji” Ukrainy – akcentują natomiast “potrzebę” walki z „ukraińskim terroryzmem”. Działania te odnoszą się do usprawiedliwiania własnych zbrodni i kreowania Kijowa na stronę, która zmusza Rosjan do prowadzenia ataków uderzających w ludność cywilną. De facto działania te sprowadzają się do usprawiedliwiania rosyjskiej agresji.

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że to Rosja w 2014 roku zaatakowała Ukrainę. To Rosja okupuje część obszarów tego kraju i to właśnie Rosja zdecydowała się w lutym b.r. na rozpoczęcie niczym nieuzasadnionej wojny pełnowymiarowej. Kreując wybuchy na moście krymskim (prawdopodobnie zaistniałe w efekcie aktywności ukraińskich służb) na akt terrorystyczny, Kreml tuszuje swoje zbrodnie oraz odpowiedzialność za wybuch wojny. Jest to typowy przykład zniekształcania rzeczywistości, który sprowadza się do przedstawiania ofiary agresji jako kata, a kata jako ofiary. De facto państwo, które odpowiada za masowe niszczenie obiektów cywilnych oraz stosowanie terroru względem ukraińskiej ludności od 2014 roku, przedstawia atak na obiekt infrastruktury krytycznej jako „atak terrorystyczny” tuszując swoją odpowiedzialność za akty terroru prowadzone regularnie przeciwko ukraińskim cywilom od 2014 roku.

 

Treść: “Prezydent Ukrainy wydając rozkaz dot. przeprowadzenia ataków terrorystycznych stanął w jednym szeregu z Osamą bin Ladenem i innymi terrorystami. Politycy państw Zachodnich wspierając reżim Zełenskiego sponsorują terroryzm” – wpis odwołujący się do słów W. Wołodina udostępniony przez rosyjskiego propagandystę W. Sołowiowa.

 

Narracja propagandowa, która lobbowana jest w rosyjskiej infosferze m.in. w celu konsolidacji społeczeństwa wokół potrzeby kontynuowania „wojny z terroryzmem” (wcześniej „nazizmem”) coraz silniej przejawia się w polskiej infosferze. Przekazy o Ukrainie jako „państwie terrorystycznym” oraz „stosującym terrorystyczne metody” lobbowane są przez rosyjskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe, prorosyjskich aktywistów, prorosyjskie polskie portale i środowiska oraz część radyklanych publicystów/aktywistów, którzy z różnych powodów coraz usilniej lobbują tezy zbieżne z interesem Kremla. Popularyzacja przekazów kreujących państwo ukraińskie na „państwo terrorystyczne” łączona jest z lobbowaniem narracji o dążeniu Ukrainy do wciągnięcia Polskę w wojnę z Rosją oraz o dążeniu Polski i Ukrainy do wywołania III wojny światowej. Celem tej narracji jest ograniczenie wsparcia udzielanego przez Polskę i Polaków Ukrainie oraz wybielanie obrazu Rosji – zasianie wśród Polaków wątpliwości, co do tego, iż Rosja jest źródłem wojny (a więc źródłem problemów natury ekonomicznej, które odczuwają obywatele RP). Przekaz sprowadza się więc do poziomu elementu szerszych działań Kremla z zakresu ukierunkowania fermentu społecznego w stronę Ukrainy, NATO, USA i rządu RP torując miejsce dla de facto prorosyjskich środowisk politycznych, których pozytywny wynik wyborczy jest w interesie Kremla.

 

 

Przekazy kreujące Ukrainę na państwo terrorystyczne łączone są z działaniami o charakterze stymulowania wśród Polaków sprzeciwu wobec twardej polityki względem Moskwy prowadzonej przez Warszawę. Podobne działania prowadzone są przez rosyjskie ośrodki wpływu m.in. w Niemczech, Francji, Austrii oraz we Włoszech. Tam przekazy odnoszą się jednak przede wszystkim do kwestii kryzysu gospodarczego. Dostosowując swoje przekazy do warunków polskich (uwzględniając wrażliwość Polaków na dane zagadnienia), Kreml lobbuje przekazy odnoszące się do zagrożenia atakiem nuklearnym, III wojną światową, atakami ukraińskich „nazistów” i „terrorystów”.

 

 

Wzrost świadomości dotyczącej celów Moskwy oraz sposobów oddziaływania Kremla na Polaków jest podstawowym elementem działań służących wzmocnieniu odporności naszego społeczeństwa na wrogie działania Kremla, które mają charakter stymulowania Polaków do uległości względem Rosji.

 

Autor: Michał Marek

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2022”

 

Fot. Gleb Garanich, Reuters via DW