„Dzień urodzin” tzw. Donieckiej Republiki Ludowej

W dniu 11.05.2021 w okupowanym Doniecku obchodzona jest rocznica tzw. referendum, w ramach którego rzekomo 90% ludności regionu opowiedziała się po stronie proklamowania separatystycznej republiki. W przeciągu 7 lat trwania okupacji, strona rosyjska podejmuje wszelkie starania, aby ugruntować na okupowanym obszarze wschodniej Ukrainy oraz na Krymie, sowiecki wzór relacji społecznych i politycznych. Odświeżanie w przestrzeni symbolicznej sowieckich tradycji oraz wzorców stanowi element wzmacniania resentymentów oraz element ugruntowywania postaw prorosyjskich.

 

Rosyjska okupacja to nie tylko agresja zbrojna i represje, ale również długotrwałe działania z zakresu polityki informacyjnej i kulturowej służące zablokowaniu możliwości reintegracji Donbasu i Krymu z Ukrainą. 7 lat aktywnej antyukraińskiej i prorosyjskiej polityki (m.in. edukacja i sfera kultury, a także dezinformacja i propaganda prowadzona poprzez media) stanowi poważny problem, z którym w przyszłości będzie musiało zmierzyć się państwo ukraińskie.

 

Kolorowe święta przygotowywane na wzór uroczystości pamiętanych przez mieszkańców Donbasu z dzieciństwa, zapewne przyciągają wielu “obserwatorów”. Tego rodzaju obrazy, grając na emocjach, wybielają rzeczywistość. Uroczystości o takim charakterze nie tylko dają mieszkańcom krótkie wytchnienie od szarych realiów okupacji, lecz równolegle służą indoktrynacji.
Aktywna rusyfikacja życia społeczno-kulturowego okupowanego Donbasu i Krymu, uzupełniana o paszportyzację i militaryzację tego obszaru, stanowi celowe działania Kremla mające doprowadzić do zespolenia tożsamości regionalnej danego społeczeństwa z tożsamością ogólnorosyjską. Im dłużej trwa okupacja, tym cięższe do neutralizacji będą jej skutki.

 

 

Autor: Michał Marek
Fot: pravda.com.ua