Polska – kraj „ludobójców” i „antysemitów”

Rosyjskie ośrodki propagandowe odświeżyły w dniu 01.04.2021 przekazy kreujące Polskę na kraj zbrodniczy, odpowiadający za masowe mordy na ludności cywilnej w okresie Wojny polsko-bolszewickiej oraz II wojny światowej.

 

W ramach emitowanych przekazów na łamach rosyjskich portali takich jak „PolitNavigator” czy „Ria Novosti” pojawiły się publikacje o głośnych tytułach „Białoruś zażądała od Polski przeprosin za akty ludobójstwa” i „Rosja Polsce niczego nie zapomniała”. W przypadku pierwszego z nich wykreowano skrajnie negatywny obraz polskiego podziemia antykomunistycznego w oparciu o eksponowanie wątku ataków na białoruską ludność cywilną, które przypisywane są oddziałom kierowanym przez E. Rajsa (ps. Bury). Stosując szereg uogólnień wykreowano obraz masowych mordów dokonywanych przez polskie podziemie na ludności białoruskiej. Zgodnie z przekazem, Polacy przeprowadzili na Białorusi masowe ludobójstwo.

 

 

W drugiej publikacji wykreowano obraz „cierpliwych” Rosjan, którzy tolerują polskie prowokacje takie jak „kreowanie się Polski na ofiarę komunizmu” czy „ofiarę paktu Ribbentrop-Mołotow”. Polska zdaniem autora tekstu (Armen Gasparian) jest kojarzona przez Rosjan pozytywnie wyłącznie dla tego, że strona rosyjska nie nagłaśnia niekorzystnych faktów o historii Polski w celu przeciwdziałania wzrostowi antypolskich nastrojów. Autor tekstu rozwijając powyższą tezę odwołuje się do wystawy zorganizowanej w Moskwie, która miała na celu „wyeksponowanie polskiego bestialstwa” okresu Wojny polsko-bolszewickiej. W tekście odświeżono wątek, w ramach którego komentowano 100 rocznicę podpisania Traktatu Ryskiego. Zgodnie z przekazem, zwycięstwo Polski w Wojnie polsko-bolszewickiej okupione zostało krwią tysięcy białoruskich, rosyjskich, ukraińskich i żydowskich cywilów, których mieli wymordować Polacy. Przekaz ten rozwinięto następnie o wątek dot. „polskiego antysemityzmu”. W tekście wykreowano Polskę na kraj skrajnie antysemicki, bazując na zmanipulowanych informacjach dot. powojennych pogromów żydowskich. Wspomniano o pogromie krakowskim (1945), w efekcie którego (jak świadczą dokumenty i fotografie) zginęło maksymalnie 5 osób wyznania mojżeszowego. Zgodnie z przekazem rosyjskiego artykułu, liczba zabitych miała sięgnąć 351 Żydów. Jest to jeden z bardzo częstych przykładów odwoływania się przez rosyjskie ośrodki propagandowe do historycznych wydarzeń, które następnie zostają poddane manipulacji i zakłamaniu w celu wykazania masowości danego negatywnego zjawiska.

 

 

Strona rosyjska aktywnie kreuje skrajnie negatywny obraz Polski w oparciu o przekazy trafiające do sfery emocjonalnej odbiorcy. Polska kreowana jest na kraj skrajnie antysemicki oraz przepełniony ksenofobią i skrywaną nienawiścią do Białorusinów, Ukraińców i Rosjan. Równolegle strona rosyjska kreuje siebie na ofiarę polskich zbrodni i manipulacji, wybielając własną historię oraz kreując obraz wroga zewnętrznego (Polska jako zagrażający Rosji synonim „zła”).

 

Źródła:

  • https://www.politnavigator.net/belorussiya-potrebovala-ot-polshi-izvineniya-za-akty-genocida.html
  • https://ria.ru/20210401/polsha-1603642640.html

 

Autor: Michał Marek

Fot. PAP