Mateusz Piskorski – „Myśl Polska”, K. Rękas – „Konserwatyzm.pl”. Stanowczo odradzamy

Mateusz Piskorski kontynuuje swoją aktywność z zakresu legitymizowania rosyjskich narracji propagandowych oraz wprowadzania ich do polskiej przestrzeni informacyjnej. W celu realizacji tych działań opublikował on swoje tezy (które wcześniej pojawiły się na rosyjskim portalu „PolitNavigator.ru”) na łamach „Myśli Polskiej”. Portal ten nie po raz pierwszy posłużył za platformę umożliwiającą wprowadzanie do polskiej infosfery tez zbieżnych z rosyjską propagandą. Został on również równolegle użyty przez Rosjan do uwiarygodnienia swoich przekazów dezinformacyjnych, emitowanych w rosyjskojęzycznej przestrzeni informacyjnej.

 

„Myśl Polska” w sposób regularny zostaje wykorzystywana przez stronę rosyjską jako źródło przekazów deprecjonujących obraz Polski. Portal ten kreuje się na środowisko o profilu konserwatywno-narodowym, publikuje artykuły, które wpisują się w kontekst realizowanych przez Rosjan działań. Materiały „Myśli Polskiej” wykorzystywane są przez Rosjan do potwierdzania swoich przekazów niszczących obraz Polski, NATO oraz Ukrainy. Najnowszy przypadek dotyczy artykułu portalu „EurAsiaDaily” z dnia 06.05.2021. Odniósł się on do publikacji Mateusza Piskorskiego, która pojawiła się dwa dni wcześniej na portalu „Myśl Polska”. Artykuł o tytule „Duda wciąga Zełeńskiego w gruzińską pułapkę” odnosząc się do wizyty prezydenta Ukrainy W. Zełenskiego w Polsce oraz do wypowiedzi prezydenta RP A. Dudy dot. kwestii integracji Ukrainy z NATO, wzmocnił negatywny obraz Polski, kreując nasz kraj na państwo przygotowujące intrygę, która doprowadzi do upadku państwa ukraińskiego. Polska została przedstawiona m.in. jako marionetka USA, składająca Ukrainie obietnice nie do spełnienia, jakie mają na celu stymulowanie Ukrainy do przeprowadzenia „prowokacji” na Donbasie. W polskojęzycznym oryginale, M. Piskorski skoncentrował się natomiast na wykreowaniu obrazu Polski jako kraju podległego USA i NATO. W tekście wyartykułował on potrzebę wyjścia Polski z NATO, co ma być rzekomo w interesie Polaków. Publikacja nosi charakter próby stymulowania antynatowskich nastrojów w przededniu rozpoczęcia manewrów Defender Europe 2021 (w pełni wpisuje się w kontekst prowadzonych przez Rosję działań). Fragment tekstu: „Zagrożenia, przed którymi możemy wszyscy wkrótce stanąć, mają charakter egzystencjalny. Warunkiem prowadzenia całkowicie suwerennej, uwzględniającej bezpieczeństwo Polski i Polaków polityki zagranicznej i obronnej byłoby podjęcie decyzji o wystąpieniu z Sojuszu Północnoatlantyckiego i wypowiedzeniu istniejących umów o współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi.”

 

 

Mateusz Piskorski prócz publikowania na rosyjskojęzycznych portalach, publikuje swoje materiały na łamach źródłach takich jak polskojęzyczna wersja portalu „Sputnik” oraz na portalach alternatywnych, kreujących się na źródła o profilu konserwatywnym. Podobnie jak wspomniany we wcześniejszej publikacji Konrad Rękas, stara się on budować skrajnie negatywny obraz NATO oraz Ukrainy w polskiej infosferze (m.in. podważając linię polskiej polityki zagranicznej), a także wzmacniać negatywny obraz Polski w przestrzeni rosyjskojęzycznej.

 

Warto zaznaczyć, że zarówno portal „Konserwatyzm.pl” (gdzie m.in. umieszczane są teksty wprowadzające rosyjskie narracje propagandowe do polskiej infosfery), na którym publikuje K. Rękas, jak i „Myśl Polska” wzajemnie udostępniają swoje materiały. Pozwala to zakładać, że oba portale tworzą wzajemnie wspierającą się siatkę, popularyzującą w Polsce rosyjskie przekazy dezinformacyjne i propagandowe o antynatowskim, antyamerykańskim, antyukraińskim i prorosyjskim charakterze. Działania obu portali oraz obu autorów wpisują się w kontekst realizacji celu Federacji Rosyjskiej dot. stymulowania w Polsce postaw negatywnych względem NATO, USA i Ukrainy. Aktywność ta ma również na celu stymulowanie niezadowolenia społecznego z linii polityki zagranicznej prowadzonej przez kolejne polskie rządy. Jest to forma próby wpływania na preferencje wyborcze Polaków – lobbowania na rzecz siły politycznej o antyamerykańskim, antynatowskim i prorosyjskim profilu ideowym.

 

 

Serdecznie odradzamy pobieranie informacji z portalu „Myśl Polska”. Portal chronicznie popularyzuje treści o propagandowym, dezinformacyjnym i antypaństwowym charakterze. Przykłady publikacji:

 

  • „Siódma rocznica zbrodni neobanderowców w Odessie” (Myśl Polska) – zakłamany obraz tragedii odeskiej z 2 maja 2014 roku.
  • „Fiasko planu podboju Donbasu” (Myśl Polska, Stanisław Lewicki) – propagowanie fałszywej narracji o blokowaniu przez Ukrainę procesu pokojowego dot. wojny na Donbasie. Żądanie zaakceptowania przez Ukrainę rosyjskich postulatów, które spowodują de facto oddanie kontroli nad krajem Moskwie.
  • „Łukaszenko najlepszy sojusznik Polaków” (Myśl Polska, Konserwatyzm.pl, Konrad Rękas) – oskarżanie Polski o destabilizację sytuacji na Białorusi, zafałszowanie obrazu procesów zachodzących w tym kraju.
  • „Nieodwracalne starcie” (Myśl Polska, Mateusz Piskorski) – oskarżanie Ukrainy o stymulowanie napięć na Donbasie, kreowanie Moskwy na kraj dążący do pokoju w regionie. Postulowanie zaprzestania udzielania wsparcia przez Polskę Ukrainie.

 

Autor: Michał Marek